อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

กสทช.ปลื้มจัดสรรคลื่น 700 ลงตัว 3 ค่ายแบ่งรายละ10 เมกะเฮิร์ตซ

3 ค่ายมือถือ แบ่งคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ พร้อมเพียง แบ่งช่วงคลื่นลงตัวคนละ 10 เมกะเฮิร์ตซ กว่า 5.6 หมื่นล้านบาท กสทช.ปลื้มนำเงินช่วยทีวีดิจิตอลกว่า 3 หมื่นล้านบาท เหลือเงินเข้ารัฐกว่า 2 หมื่นล้านบาท พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.39 น.

วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า สำนักงานกสทช.ได้จัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ ที่เปิดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ยื่นเอกสารเข้าร่วมจัดสรรคลื่นความถี่ โดยผู้ให้บริการในตลาดโทรคมนาคมไทยทั้ง 3 ราย เข้าร่วมการจัดสรรคลื่นความถี่ครบทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส), บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จะเข้ามายื่นคำขอใบอนุญาต โดยบริษัทแรกที่มายื่นเอกสารคือทรูมูฟ ในเวลา 09.39 น. ถัดมาคือ เอไอเอส เวลา 09.59 น. และดีแทคในเวลา 11.00 น. ทั้งนี้ สำนักงานกสทช.ได้จัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ จำนวน 30 เมกะเฮิร์ตซ แบ่งออกเป็น3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิร์ตซ ราคาใบอนุญาตละ 17,584 ล้านบาท แบ่งการชำระเป็น 10 ปี อายุใบอนุญาต 15 ปี โดยคลื่นความถี่จะเริ่มใช้งานได้วันที่ 1 ต.ค.2563 และจะเริ่มชำระค่าใบอนุญาตงวดแรกวันที่ 15 ต.ค.2563 โดยจะแตกต่างจากการประมูลคลื่นความถี่ในทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะไม่ได้มีการประมูลเพื่อเคาะราคาแข่งขันแต่เป็นการจัดสรรคลื่นให้ไปเลยในราคาที่กำหนด ทั้งนี้ กสทช.คาดว่าจะมีรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 52,752 ล้านบาท และมีรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เข้ารัฐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน 56,444.64 ล้านบาท แบ่งไปช่วยทีวีดิจิตอลราว 36,000 ล้านบาท เหลือนำเข้ารัฐประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับคลื่นความถี่ทั้ง 3 ชุดมีความน่าสนใจแตกต่างกัน โดยชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 703-713 เมกะเฮิร์ตซ คู่กับ 758-768 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นชุดที่อยู่ติดกับทรูมูฟ โดยความร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคมในการให้บริการคลื่น 850 เมกะเฮิร์ตซ อยู่ก่อนแล้ว โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือ ทรูฯ เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร ชุดที่ 2 ช่วงความถี่ 713-723 เมกะเฮิร์ตซ คู่กับ 768-778 เมกะเฮิร์ตซ เป็นชุดที่ดีที่สุดเพราะไม่อยู่ติดกับคลื่นของใครแต่มีข้อจำกัดที่การขยายเพิ่มจะทำไม่ได้ โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือ ดีแทค เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร ส่วนชุดที่ 3 ช่วงความถี่ 723-733 เมกะเฮิร์ตซ คู่กับ 778-788 เมกะเฮิร์ตซ เป็นชุดที่ติดกับคลื่นความถี่ที่ไมโครโฟนใช้งานในอนาคตสามารถประมูลเพื่อขยายคลื่นความถี่ได้ โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือเอไอเอส เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ จะได้รับเงื่อนไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เม.ย.2562 ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ งวดสุดท้ายออกไป 6 งวด (6 ปี) รวมระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาต 10 งวด (10 ปี) จากเดิม 4 งวด (4 ปี) โดยเอดับบลิวเอ็น จะชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ ปี 2563 เป็นเงิน 23,269.29 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขณะที่ ปี 2564-2568 จะชำระค่าใบอนุญาต ปีละ 8,094.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วน ทียูซี จะชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ปี 2563 เป็นเงิน 23,613.83 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2564-2568 จะชำระค่าใบอนุญาต 8,163.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และดีทีเอ็น จะชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ ปี 2563 เป็นเงิน 7,917.14 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2564-2570 จะชำระค่าใบอนุญาต ปีละ 4,072.85 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า ส่วนเรื่องการบีบอัดสัญญาณทีวีดิจิตอลเพื่อเตรียมพร้อมให้โอเปอเรเตอร์ใช้คลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซนั้น กสทช.ต้องให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล (มัคซ์) ทั้ง 4 ราย 5 ช่อง  ได้แก่ ช่อง 5 มีจำนวน 2 โครงข่าย, อสมท มีจำนวน 1 โครงข่าย, เอ็นบีที มีจำนวน 1 โครงข่าย และ ไทย พีบีเอส  มีจำนวน 1 โครงข่าย เป็นผู้ขยับช่องสัญญาณโดยจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนก.ค.2563 โดยมัคซ์จะต้องเสนอแผนการขยับช่องสัญญาณให้กสทช.ภายในเดือนส.ค.2562 จากนั้น กสทช.จะยืมเงินจากกองทุนกสทช.ประมาณ 400 ล้านบาทก่อน จากนั้นค่อยนำเงินจากที่ได้จากการประมูลมาคืน ตามประกาศ ม.44 เพื่อให้กับมัคซ์นำไปบีบอัดช่องสัญญาณใหม่เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29