อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ปส.เผยผลแช่น้ำการ์ดพลังงานยังไม่พบสารยูเรเนียม-ทอเรียม

ปส.เผยผลแช่น้ำการ์ดพลังงาน ยังไม่พบการปนเปื้อนของธาตุยูเรเนียมหรือทอเรียมในน้ำแต่อย่างใด เตรียมขยายผลวิเคราะห์ต่อด้วยเทคนิคทันสมัย      พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.06 น.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์การ์ดพลังงานเบื้องต้นไปแล้วนั้น ล่าสุดปส.ได้เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์ในกรณีที่นำการ์ดพลังงานแช่น้ำ โดยได้ทดสอบน้ำที่ผ่านการแกว่งการ์ดพลังงานเป็นเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีการปนเปื้อนของธาตุยูเรเนียมหรือทอเรียมในน้ำแต่อย่างใด จากนั้นได้ทดลองแช่การ์ดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง และหนึ่งชั่วโมงตามลำดับ ด้วยระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรสโคปี (Gamma Spectroscopy) ผลการวัดตัวอย่างน้ำไม่พบการปนเปื้อน ในตัวอย่างน้ำเช่นกัน 
    
อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ ปส.จะเร่งเดินหน้าตรวจวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม อาทิ การตรวจสอบการปนเปื้อนของธาตุยูเรเนียม หรือทอเรียมในน้ำหลังการแช่การ์ดพลังงานในระยะเวลาที่นานขึ้น การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ได้รับจากการนำการ์ดพลังงานติดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ จะสืบหาแหล่งที่มาด้วยวิธีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์  และจะเร่งนำผลการตรวจวิเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเร็ว 
    
ทั้งนี้ หากประชาชนมีความกังวลใจ และประสงค์จะจัดการกับการ์ดพลังงาน สามารถจัดส่งไปยัง ปส. กรุงเทพมหานคร หรือจัดส่งให้ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคที่ประจำใน 4 ภาค ได้แก่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อาคาร B2) ชั้น 2 เลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 211434, ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 2 ห้อง NESP-209 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002โทรศัพท์ 043 047400 ต่อ 106
    
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (มุกด้านหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 038 694168 และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 2) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 282931
    
ทั้งนี้ ให้บรรจุการ์ดพลังงานกรณีจำนวนไม่เกิน 10 การ์ด ในถุงพลาสติกที่มัดแน่นหนา และบรรจุในหีบห่อที่แข็งแรงมิดชิด พร้อมทั้งเขียนกำกับไว้ด้านนอกของหีบห่อว่า “การ์ดพลังงานส่งเพื่อการจัดการ” ทั้งนี้หากเกินจำนวนที่กำหนด โปรดประสานรายละเอียดไปยังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยตรง เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติต่อไป โดยปส.จะดำเนินการนำการ์ดพลังงานไปวิเคราะห์เพิ่มเติม รวมทั้งรวบรวมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป  
    
อย่างไรก็ดี ทีมวิเคราะห์ แจ้งว่ากรณี หนุ่ม กรรชัย หากกังวลและอยากตรวจวัดปริมาณยูเรเนียมและทอเรียมในร่างกายสามารถทำได้ โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะ เป็นวิธีการตรวจวัดที่ดีที่สุด เพราะสามารถหาไอโซโทปของยูเรเนียมและทอเรียมที่มีปริมาณน้อยๆ เพื่อใช้ประเมินค่าปริมาณจากภายในร่างกายได้ แต่ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน  2-3 สัปดาห์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42