อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

"อาลีบาบา"เปิดศูนย์นวัตกรรมในเขตเศรษฐกิจใหม่ของจีน

ยักษ์อีคอมเมิร์ซ "อาลีบาบา" เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ในเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่งมุ่งรองรับอุตสาหกรรมในแวดวงอินเทอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และเศรษฐกิจดิจิทัล อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.17 น.


รายงานข่าวจากอาลีบาบา แจ้งว่า ได้เปิดศูนย์นวัตกรรม Aliyun Innovation Center (ฉงชิ่ง) ภายในนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง โดย ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง บริษัท Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. และบริษัท Tsinghua Technology & Innovation Holdings Co., Ltd. เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งรองรับอุตสาหกรรมในแวดวงอินเทอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ศูนย์นวัตกรรมครอบคลุมพื้นที่ 11,280 ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับสำนักงาน การประชุม การเจรจา การต้อนรับ การพักผ่อน และการจัดแสดง โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลแบบปิด ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ปัญญาประดิษฐ์ โมบายอินเทอร์เน็ต และ VR

นอกจากนี้ ทางศูนย์นวัตกรรมยังได้เปิดตัวแผน CloudX ซึ่งประกอบด้วยหลายโครงการ เพื่อสร้างชุมชนนักพัฒนาเทคนิคมืออาชีพ ตลอดจนสร้างแหล่งรวมเหล่าผู้ใช้นวัตกรรมของ CloudX ที่ผสานองค์ประกอบด้านความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ เข้ากับบุคลากรคนเก่ง พร้อมทั้งเปิดให้บริการวิทยาลัยคลาวด์อัจฉริยะแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วภูมิภาค

ในฐานะแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดในจีน Aliyun จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นทางเทคนิคขั้นสูงให้แก่บริษัทนวัตกรรมและเหล่าผู้ประกอบการ โดยช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถใช้แพลตฟอร์มทางเทคนิคแบบเดียวกับบรรดาบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นายเฉิน ปิน รองประธาน Aliyun Intelligent ประเทศจีน กล่าวว่า อาลีบาบา ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถให้การสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มบ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี


ปัจจุบัน ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของบริษัท 10 แห่ง และทางศูนย์วางแผนที่จะบ่มเพาะบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ปัญญาประดิษฐ์ และโมบายอินเทอร์เน็ต อีกกว่า 100 แห่ง ซึ่งการเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง ที่ต้องการจะส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42