อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

แอพพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประวัติศาสตร์มีชีวิต

ผลงานนักศึกษา ธรรมศาสตร์ แอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประวัติศาสตร์มีชีวิต ให้โลดแล่นบนสมาร์ทโฟน ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและนวัตกรรม พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.17 น.

แอพพลิเคชั่นนี้ เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย นางสาวปริมประภา ติณะมาศ   นางสาวพลอยกมล พิชัญเธียรชัย   นางสาวปฤณ มุ่งประสิทธิชัย  นางสาวนพเก้า ขันมณี และ นางสาวนัทธมน ปิ่นทอง  เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับนวัตกรรม (Cultural Technology, CulTech)   เป็นแอพพลิเคชั่น “ Sunthonphu Museum ”   เป็นโปรเจ็คท์สตาร์ทอัพ  ที่เรียนรู้ผ่าน ARSA Education Machine  ของผศ.ดร อาษา ตั้งจิตสมคิด ภายใต้หน่วยงานสถาบันอาษา

แอพพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่   Sunthonphu Museum  ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด เช่นประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดและพิพิธภัณฑ์   วิธีการเดินทางมาวัดเทพธิดาราม   จุดเด่นของวัด เป็นต้น  นำข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดเป็น Smart Museum และ Smart City    ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  Sunthonphu Museum   ได้จากกูเกิลเพลย์สโตร์

ทีมงานนักศึกษาของผู้พัฒนา พบว่า วัดเทพธิดาราม ซึ่งภายในเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่   วัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่ กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ระหว่าง พ.ศ. 2383 - 2385 เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ  ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่ง เรียกว่า  บ้านกวี  ปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์  แต่ ถูกลดความสำคัญและลืมเลือนไป เนื่องจากขาดการประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ เมื่อการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลงจึงทำให้ขาดการสนับสนุนทางด้านการโปรโมทพิพิธภัณฑ์

                วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ "พระสุนทรโวหาร" หรือ "สุนทรภู่" กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์   ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านวรรณกรรม

พระอาจารย์ยศวริศ สุปญโญ  ผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่  ภายในวัดเทพธิดาราม กล่าวถึงแอพพลิเคชั่นดังกล่าวว่า  หลังจากได้ลองใช้แล้ว ก็มีการให้ความรู้ดี สมควรที่จะเอาไปเผยแผ่ให้กับประชาชน กับคนที่มาเยี่ยมชม ทำให้คนได้รู้จักกับสุนทรภู่มากขึ้น   ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับชีวประวัติของสุนทรภู่  คนจะได้รู้ว่าวัดเทพธิดาราม คือ ท่านเคยอยู่ที่นี่ ท่านเคยบวชที่นี่หรือว่าท่านได้ทำอะไรหลายๆอย่างให้กับวัดเทพธิดาราม ให้คนทั่วไปได้รู้จัก
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53