อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

แอพพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประวัติศาสตร์มีชีวิต

ผลงานนักศึกษา ธรรมศาสตร์ แอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประวัติศาสตร์มีชีวิต ให้โลดแล่นบนสมาร์ทโฟน ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและนวัตกรรม พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.17 น.

แอพพลิเคชั่นนี้ เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย นางสาวปริมประภา ติณะมาศ   นางสาวพลอยกมล พิชัญเธียรชัย   นางสาวปฤณ มุ่งประสิทธิชัย  นางสาวนพเก้า ขันมณี และ นางสาวนัทธมน ปิ่นทอง  เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับนวัตกรรม (Cultural Technology, CulTech)   เป็นแอพพลิเคชั่น “ Sunthonphu Museum ”   เป็นโปรเจ็คท์สตาร์ทอัพ  ที่เรียนรู้ผ่าน ARSA Education Machine  ของผศ.ดร อาษา ตั้งจิตสมคิด ภายใต้หน่วยงานสถาบันอาษา

แอพพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่   Sunthonphu Museum  ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด เช่นประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดและพิพิธภัณฑ์   วิธีการเดินทางมาวัดเทพธิดาราม   จุดเด่นของวัด เป็นต้น  นำข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดเป็น Smart Museum และ Smart City    ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  Sunthonphu Museum   ได้จากกูเกิลเพลย์สโตร์

ทีมงานนักศึกษาของผู้พัฒนา พบว่า วัดเทพธิดาราม ซึ่งภายในเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่   วัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่ กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ระหว่าง พ.ศ. 2383 - 2385 เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ  ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่ง เรียกว่า  บ้านกวี  ปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์  แต่ ถูกลดความสำคัญและลืมเลือนไป เนื่องจากขาดการประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ เมื่อการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลงจึงทำให้ขาดการสนับสนุนทางด้านการโปรโมทพิพิธภัณฑ์

                วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ "พระสุนทรโวหาร" หรือ "สุนทรภู่" กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์   ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านวรรณกรรม

พระอาจารย์ยศวริศ สุปญโญ  ผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่  ภายในวัดเทพธิดาราม กล่าวถึงแอพพลิเคชั่นดังกล่าวว่า  หลังจากได้ลองใช้แล้ว ก็มีการให้ความรู้ดี สมควรที่จะเอาไปเผยแผ่ให้กับประชาชน กับคนที่มาเยี่ยมชม ทำให้คนได้รู้จักกับสุนทรภู่มากขึ้น   ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับชีวประวัติของสุนทรภู่  คนจะได้รู้ว่าวัดเทพธิดาราม คือ ท่านเคยอยู่ที่นี่ ท่านเคยบวชที่นี่หรือว่าท่านได้ทำอะไรหลายๆอย่างให้กับวัดเทพธิดาราม ให้คนทั่วไปได้รู้จัก
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46