อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

SPACE- F จับมือ WeWork ปั้นฟู้ดเทคระดับโลกในไทย

SPACE-F จับมือ WeWork โคเวิร์กกิ้งสเปซ ระดับโลก เปิด Food Labs program เร่งปั้นสตาร์ทอัพฟู้ดเทคระดับโลกในประเทศไทย ชี้เปิดกว้างเข้าร่วมโครงการได้ทั้งสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติ พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า   โครงการ SPACE-F   (สเปซ-เอฟ)  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง NIA  กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา  โดยเน้นการสร้างสตาร์ทอัพที่เป็นดีฟเทคหรือใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการประกอบธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหาร

ล่าสุด   SPACE-F    ได้ร่วมมือ WeWork  ซึ่งเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซระดับโลกที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพ ใน 28  ประเทศทั่วโลก เปิดตัวโครงการความร่วมมือด้าน “Food Labs program”    โดยจะให้บริการด้านนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Incubator สำหรับสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะบ่มเพาะ และโปรแกรม Accelerator สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเร่งการเติบโต โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมในด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ คือ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (health and wellness), โปรตีนทางเลือก (alternative proteins), กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ (smart manufacturing), บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (packaging solution), ส่วนผสมและอาหารใหม่ (novel food and ingredients), วัสดุชีวภาพและสารเคมี (biomaterial and chemical), เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร (restaurant tech), การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (food safety and quality) และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร (smart food services)
 
 “ เรามีเป้าหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์มอันยอดเยี่ยมในการสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพ Deep Tech ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ WeWork และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Food Labs ในการช่วยเร่งสตาร์ทอัพให้เติบโตและก้าวไกลออกไปสู่ระดับนานาชาติ การนำจุดแข็งทางด้านนวัตกรรมของเรา ร่วมกับ WeWork Labs จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารระดับโลก การสร้างงานด้านนวัตกรรม และแสดงความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันบนเวทีระดับโลก”

ด้าน ดร.ธัญญวัฒน์  เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  SPACE-F เป็นโครงการในรูปแบบที่ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพมีกรรมสิทธิ์ในไอเดีย และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเอง และเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลงจะมีโอกาสพบปะกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) และองค์กรต่างๆ ที่มีหน่วยงานลงทุนในสตาร์ทอัพ (Corporate Venture Capital)      

สำหรับโปรแกรม Incubator มีระยะเวลาสูงสุด 15 เดือน และโปรแกรม Accelerator มีระยะเวลา 3-8 เดือน  และด้วยความร่วมมือของ WeWork Labs ในครั้งนี้ บริษัทสตาร์ทอัพจะได้เรียนรู้และได้คำแนะนำจากทั้งเมนเทอร์ชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจ

“เราได้เล็งเห็นว่า นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารสามารถช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่สากล การได้ร่วมมือกับ WeWork Labs จะเป็นการเปิดลู่ทางใหม่เพื่อให้สตาร์ทอัพได้พิสูจน์ไอเดีย ของพวกเขา ทั้งนี้ เรามุ่งผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกและหวังว่าจะได้ต้อนรับคลื่นลูกใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพฟู้ดเทคที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้”


 นายเอเดรียน  ตัน หัวหน้าฝ่าย WeWork Labs ของ WeWork ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า  WeWork Labs ร่วมสร้างมูลค่าด้วยการให้คำแนะนำ ให้ความรู้และเสริมสร้างความสามารถที่จำเป็นให้กับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ SPACE-F และได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลกของ WeWork Labs ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ  

ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    กล่าวว่า  ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่ไทยมีอยู่ ผนวกกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ   จะช่วยเติมเต็มในการสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่สำคัญให้กับสตาร์ทอัพ   โดย SPACE-F   ที่ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บนถนนพระราม6 จะให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือขั้นสูงในการวิจัย  โรงงานต้นแบบ  นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในต่างประเทศ โคเวิร์กกิ้งสเปซ รวมถึงการบริการทดสอบต่าง ๆ 

สำหรับผู้สนใจ  สมัครเข้าร่วม Food Labs program  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้  ดูรายละเอียดที่ https://www.space-f.co/our-programs
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 75