อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ดีป้า เล็งชงรมว.ดีอี ของบปี 63 กว่า 3,500 ลบ.

ดีป้า เตรียมชงรมว.ดีอี ของบปี63 ดัน 6 โครงการ พร้อมสานต่อทำโครงการเก่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท ล่าสุดจับมือ 14 พันธมิตรเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.53 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าเตรียมเสนอแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อนายพุทธิพงษ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่ออนุมัติและนำเสนอของบประมาณในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ราว 3,500 ล้านบาท ทั้งนี้ แบ่งเป็น 6 โครงการ ที่จะต้องดำเนินงาน คือ 1. การพัฒนาสตาร์ทอัพ 2. การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลภาคการเกษตร 3. การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านเอสเอ็มอี 4. การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ 5. การพัฒนาสถาบันไอโอที และ 6. การพัฒนาดิจิทัลแมนเพาเวอร์ ราว 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีโครงการที่มีงบประมาณผูกพันธ์ อาทิ การก่อสร้างสถาบันไอโอที การเตรียมสถานที่ร่วมงานเวิร์ลเอ็กซ์โปร์ ราว 1,800 ล้านบาท เดินหน้าเต็มกำลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลุยโครงการ “Digital Economy Go 2Gether" จับมือกับเหล่าพันธมิตร-ผู้สนับสนุน ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ต่อยอดสู่การใช้งานจริง เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ผลักดันมิติกำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลต่อไป 

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับโครงการ Digital Economy Go 2Gether นั้น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ดีป้าดำเนินการตามพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-2564 ผ่านการมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยรวมของประเทศ และมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง  

"ต้องขอบคุณเหล่าพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกับทางดีป้า พร้อมกับการประกาศเปิดรับความร่วมมือเพิ่มเติมจากพันธมิตรอื่นๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลไปพร้อมกัน และเพื่อให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน โดยปัจจุนมีพันธมิตรในโครงการ 14 ราย และมีอีก 10 รายอยู่ระหว่างพิจารณา โดยคาดว่าภายในปี 2563 จะมีพันธมิตรรวม 100 ราย" 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63