อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สดร.จัดประกวดแข่งขันดาราศาสตร์ระดับชาติ

สดร. เปิดเวทีแข่งขันดาราศาสตร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี หวังให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านการประกวดแข่งขัน สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ภายในประเทศ พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.40 น.


ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า สดร. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 52 ปีนี้ จึงเป็นปีที่ครบรอบการดำเนินงาน 10 ปี และเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์สู่สังคมไทย จึงขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4 การแข่งขัน ได้แก่


1) นักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย” เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี เลือกนิทาน 1 เรื่อง จากนิทานไทยชุด “ดวงดาวแห่งเอเชีย” ได้แก่ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวคานสามตา กระจุกดาวลูกไก่ และตำนานทางช้างเผือก มาวาดภาพประกอบและเล่านิทานดังกล่าว ไม่จำกัดเทคนิคการเล่า แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครในนามของโรงเรียน ประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมัครพร้อมส่งคลิปเล่านิทานที่ https://bit.ly/StarofAsia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ส.ค. 62


2) ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นการประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร แบ่งประเภทเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยประเภทประถมและมัธยมศึกษาต้องสมัครในนามของโรงเรียน สมัครพร้อมส่งแบบร่างภาพวาดที่ https://bit.ly/AstroParkPainting ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ส.ค. 623) Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ สมัครและส่งผลงานที่ https://bit.ly/AstroMultimedia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62


และ 4) Astro Challenge ถาม-ตอบปัญหาดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนความรู้ดาราศาสตร์ด้วยการแข่งขันตอบคำถาม สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยสมัครในนามของโรงเรียน และสมัครผ่าน https://bit.ly/AstroChallenge ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค. 62


การแข่งขันฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แล้ว ผลงานที่ได้จากการแข่งขันยังจะมีส่วนช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจ และใฝ่รู้วิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์ได้อีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59