อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ดันไทยเป็นฮับ ดิจิทัล คอนเทนต์

มหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 หนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.16 น.

               นายนพ ธรรมวานิช ผู้แทนสมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  งาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019”  หรือ BIDC 2019 ภายใต้แนวคิด Digital Co- เสมือนจิ๊กซอว์  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน   โดยมีภาครัฐเป็นฟันเฟืองในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเครือข่ายในต่างประเทศ  สำหรับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลฯ มาเติมในส่วนของการคิดและพัฒนาชิ้นงานในสาขาต่างๆ ทั้งด้านแอนิเมชัน, เกม,คาแรกเตอร์,  อี-เลิร์นนิ่ง, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส์  และเวอรชวล เอฟแฟ็กท์  รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ และการศึกษา  (Emerging Technology & education)

บทบาทสำคัญของกลุ่มสมาคมได้สนับสนุน ด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ   

ข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า ระบุว่า จากผลสำรวจแนวโน้มการเติบโตมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยปี 2561 คาดว่าจะแตะระดับกว่า 27,005 ล้านบาท และมีมูลค่ากว่า 29,358 ล้านบาทในปี 2562

สำหรับ งาน Bangkok International Digital Content Festival 2019”  เป็นจะแสดงผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Show Case) จากผู้ประกอบการไทย ด้าน  E -learning, Animation & VFX , Game, Original Character, Emerging technology  ระหว่างวันที่ 14-16  สิงหาคม  2562 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45