อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

กสทช.จ่ายเงิน3ช่องทีวีดิจิทัล ขออีก15ช่องที่เหลือโชคดี

กสทช. คืนเงินเยียวยา 3 ช่องทีวีดิจิทัล จำนวน 1,020.45 ล้านบาท พร้อมจ่ายค่า MUX ให้ช่อง 5 รวม 158.26 ล้านบาท พร้อมอวยพร 15 ช่องทีวีดิจิทัลที่เหลือโชคดี-ปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ย้ำจะคืนใบอนุญาตอีกไม่ได้แล้ว     ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น.

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับทีวีดิจิทัล จำนวน 3 ช่อง ที่ยื่นขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลมาเป็นล็อตแรก รวมเป็นเงินค่าชดเชยที่จ่ายให้กับ 3 ช่อง จำนวน 1,020,448,137.27 บาท โดย ช่องแรก บริษัท สปริง 26 จำกัด (หมายเลขช่อง 26 หรือช่อง NOW เดิม) จะได้รับเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 341,191,543.76 บาท ส่วนช่องที่ 2 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หมายเลขช่อง 19 หรือช่อง Spring News) จะได้ค่าชดเชยสุทธิ 405,837,368.25 บาท และช่องที่ 3 บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 20) จะได้เงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 273,419,225.26 บาท ซึ่งทั้ง 3 ช่อง ได้ยุติการออกอากาศไปแล้ววันที่ 16 ส.ค.2562 เวลา 00.01 น.ในส่วนของค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดิน (MUX) นั้น สำนักงาน กสทช. ยังได้จ่ายเงินให้กองทัพบกเพื่อชำระค่าเช่าใช้โครงข่ายฯ ที่บริษัท สปริง 26 จำกัด และบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ค้างชำระ (ตามหนังสือโอนสิทธิ) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 158,261,628 บาท โดยแยกเป็นค่าโครงข่ายที่ค้างชำระของบริษัท สปริง 26 จำกัด จำนวน 70,867,921.78 บาท และบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด จำนวน 87,393,706.22 บาท นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้จ่ายเงินให้กับธนาคารกสิกรไทยตามหนังสือโอนสิทธิของบริษัท สปริง 26 จำกัด จำนวน 250,640,000บาท ตามจำนวนที่บริษัทฯ ค้างชำระอยู่ด้วยสำหรับช่องที่คืนใบอนุญาตทีวิดิจิทัลอีก 4 ช่องที่เหลือ ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 21), บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หมายเลขช่อง 14 หรือช่อง MCOT Kids & Family), บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 28 หรือ ช่อง 3SD) และบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 13 หรือ ช่อง 3 Family) สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามหลักการเดียวกันกับ 3 ช่องแรก ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 ต.ค.2562 จะถือว่าทีวีดิจิทัลทั้ง 7 ช่องที่คืนใบอนุญาตจะสิ้นสุดการออกอากาศทั้งหมดนายฐากร กล่าวว่า จากนี้ไปก็ต้องขอให้ช่องทีวีดิจิทัลที่เหลืออีก 15 ช่องโชคดี และต้องปรับตัวและเดินหน้าต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และต่อจากนี้ไป 15 ช่องจะมาคืนใบอนุญาตไม่ได้แล้ว เพราะคงไม่มีมาตรา 44 อีกแล้ว ซึ่งสำนักงานกสทช.จะต้องศึกษาแนวทางช่วยเหลือต่อไปในอนาคต หากการดำเนินธุรกิจของ 15 ช่องที่เหลือต้องประสบปัญหาอีก โดยคาดว่าระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ต่อจากนี้จะเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจอีกครั้ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 66