อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อพวช.คว้ามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ

 อพวช. รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช.ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Science & Industry & Technology) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่ามีมาตรฐานครบ 3 ด้าน 


โดยมาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วย 1.ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านท่องเที่ยว ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ระดับเทคโนโลยีในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความรู้และความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว  ศักยภาพในการจัดการด้านบริการ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความแปลกใหม่ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 2.ศักยภาพในการรับรองด้านการท่องเที่ยว จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ความเหมาะสมของแหล่งที่ตั้งด้านการท่องเที่ยว ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว และ 3.ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ การจัดการด้านความปลอดภัย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และการบริการข้อมูล  การจัดการด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น  

“แต่เดิมเรามักจะมองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียว จึงมีประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจจะมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์  แต่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนรู้ มาทำกิจกรรมร่วมกัน อพวช. ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จึงได้พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการของเราให้ทันสมัยและสนุกสนาน รวมทั้งระบบบริการผู้เข้าชมที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล จึงขอรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง อพวช.ได้คะแนนค่อนข้างดีทั้งระดับเทคโนโลยี  ความทันสมัยและความแปลกใหม่ขององค์ประกอบต่างๆ ที่นำเสนอนักท่องเที่ยว ความสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ขององค์ความรู้ มีความโดดเด่นในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยียมชมได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอข้อมูลเข้าใจง่าย” ผศ.ดร.รวิน กล่าว

ผอ.อพวช.กล่าวอีกว่า การที่ อพวช.ได้รับการได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น และจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาให้มีความยั่งยืนต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60