อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เปิดบ้าน สจล.โชว์นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต

สจล. เปิดบ้านโชว์นวัตกรรม ในงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019”  พร้อมปั้นหลักสูตรใหม่สร้าง “ดิสรัปเตอร์” ตอบโจทย์อนาคต ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 18.54 น.

วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019”  มหกรรมหลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ  ใน แนวคิด “KMITL GO BEYOND THE LIMIT” ในโอกาสการครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสถาบันฯ  

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวว่า สจล. ได้จัดงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” (KMITL OPEN HOUSE 2019) ขึ้นภายใต้แนวคิด “KMITL GO BEYOND THE LIMIT” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ  ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมไฮไลท์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกมิติ  เช่น ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์ ด้วย 5 เซนเซอร์หลัก ตรวจเช็คมลพิษทางอากาศ รวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5 ฉับไว ลดการทำงานในพื้นที่เสี่ยง  แกดเจ็ตเพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยไตเรื้อรัง ลดภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วยตนเอง ระบบเฝ้าระวังดินสไลด์ ด้วยเซนเซอร์วัดความชื้น และการไหลของน้ำในดิน  การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยใบไม้ อีกขั้นของการพัฒนาตัวเก็บประจุไฟฟ้าจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร แต่มีประสิทธิภาพสูง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปให้ร่วมสนุกจำนวนมาก เช่น การทดลองจัดสวนถาด จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมบูธให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะที่สนใจในอนาคต

ศ.ดร.สุชัชวีร์   กล่าวว่า   สจล. ได้นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชัน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรจากคณะที่มีความทันสมัยและเข้มแข็งดั้งเดิม  เช่น  หลักสูตรแพทย์นวัตกร ของคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ ที่ตั้งเป้าผลิตแพทย์ระดับโลกที่สามารถศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  หลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร ของอุตสาหกรรมเกษตร ที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ และได้รับ 3 ใบปริญญาจาก สจล.  สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (BHMS) และมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน สหราชอาณาจักร ฯลฯ

 “นอกจากจุดแข็งในการเป็นรากฐานนวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรมเคียงคู่สังคมไทย สจล. มีแนวคิดในการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น “ดิสรัปเตอร์” ที่เปี่ยมด้วยทักษะรอบตัว พร้อมพาคนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดและเผชิญการเปลี่ยนแปลงในทุกยุค ภายใต้จิตวิญญาณแห่ง สจล. “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผ่านการดำเนินงานใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก อาทิ 1. GO Transformation พัฒนาคลื่นลูกใหม่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิสรัปชัน รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง 2. GO Creativity ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก 3. GO Active learning พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดรับการปรับเปลี่ยน 4. GO Facilitators ครูต้องมีบทบาทและทักษะมากกว่าการสอนในเชิงวิชาการ 5. GO Smart Disruptor สร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคดิสรัปชันที่เด็กจะต้องมี  และ6. GO Collaboration ผสานความร่วมมือจากนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบโปรดักทีฟ (Productive) หรือการเรียนรู้สองทาง (Two – way Learning Based)”
 
สำหรับงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial, www.kmitl.ac.th
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73