อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

สวทช.เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตา

สวทช.เปิดงาน “ THAILAND TECH SHOW 2019 ” โชว์ผลงานวิจัย ให้ผู้ซื้อพบนักวิจัย พร้อมเผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 19.20 น.

วันนี้ (5 กันยายน 62) ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “THAILAND TECH SHOW 2019” ขึ้น โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน  ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งาน THAILAND TECH SHOW 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน”   เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน  ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี  ผู้ซื้อพบนักเทคโนโลยี ซึ่งจะเชื่อมโยงงานวิจัยจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ สู่ภาคธุรกิจ  โดยมีผลงานจัดแสดงจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร  ทั้งภาครัฐ   สถาบันศึกษา และ หน่วยงานวิจัยเอกชน  กว่า  234 ผลงาน จาก 41 หน่วยงาน  ดร.ณรงค์   กล่าวว่า สำหรับ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง   ซึ่งทุกปี สวทช. จะเลือกมาปีละ 10 เรื่องที่น่าจะเห็นผลกระทบได้ชัดเจนใน  5 - 10 ปีข้างหน้า  โดยขณะนี้บางเทคโนโลยีอาจจะใกล้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้แล้ว ขณะที่บางชนิดอาจจะยังเป็นต้นแบบหรือการทดสอบเบื้องต้น แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบได้ในอนาคตอันใกล้   โดยปีนี้ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง จะประกอบด้วย1. เครือข่ายมือถือ 5G/6G   2 .การคำนวณและวิศวกรรมควอนตัม (Quantum Computing & Engineering)  3. เอไอแห่งอนาคต (Future AI)  4. การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Mobility–as–a–Service, MaaS)  5. เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ (Perovskite Solar Cell)
 

6. แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า (Next Generation Lithium Ion Batteries) 7. โครงเสริมภายนอกกาย (Exoskeleton) 8. ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์ (Microbial Multifunctional Fiber)  9. กายจำลองทดสอบยา (Companion Diagnostics) และ 10. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล (Personalized Cancer Vaccine)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และเราอาจมีบทบาทเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ผู้สร้างและสนับสนุน แล้วแต่เราจะเลือก  ซึ่ง สวทช. อว. ได้ทุ่มเททรัพยากรไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไม่น้อยและมีผลงานคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อความเข้มแข็งของ วทน. ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2019  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยนำเสนอผลงานเด่นประจำปีให้กับผู้ประกอบการในรูปแบบพิชชิ่ง  โดยปีนี้มีผลงานจาก สวทช. 5 ผลงาน   คือ สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด (V-HAPPY) โดย นาโนเทค   , จิ๊บจิ๊บ (JibJib CUI) โดย เนคเทค   ,  แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล (Traffy City Platform) โดย เนคเทค   , นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth) โดย เอ็มเทค  ,   เบต้ากลูแคนโอลิโกแชคาร์ไลด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม (Betaprime) โดย ไบโอเทค  
 


และผลงานวิจัยจากหน่วยงานพันธมิตร 6 ผลงาน  คือ กล่องโฟมอเนกประสงค์ (Healthy Box) โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  , เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ (HAS Grill Machine) โดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา (Thai Colostomy Bags) โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  , โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ  โดย มหาวิทยาลัยสุรนารี  , เครื่องทำลายเชี้อแบบพลาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการโหวตจากผู้เข้าร่วมฟังว่านำเสนอดีที่สุดคืออาษาเฟรมเวิร์ค ส่วนผลงานที่น่าลงทุนที่สุดคือชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา

ผู้สนใจสามารถเข้าชม “งาน THAILAND TECH SHOW 2019” ได้ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 102