อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

รมว.ดีอี ชี้ กรมอุตุฯ ต้องก้าวสู่ "อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา"

รมว.ดีอี ระบุ กรมอุตุฯ ต้องก้าวสู่ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยวิเคราะห์พร้อมการเตือนภัยที่แม่นยำเพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.06 น.

วันนี้ (6 ก.ย.) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า  เป้าหมายหลักของกรมอุตุฯ คือ การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สังคม และประชาชนโดยการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ เตือนภัยธรรมชาติด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” ซึ่ง ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจอากาศ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC : High Performance Computer) มาคาดการณ์สภาพอากาศและภูมิอากาศเพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่แม่นยำ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการพยากรณ์อากาศให้มีความละเอียดในระดับพื้นที่ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น IoT, Big Data, AI และบริการดิจิทัลที่ชาญฉลาดเข้าถึงทุกที่ทุกเวลา (Digital Service) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและมุ่งสู่อนาคตต่อไป นอกจากนี้ กรมอุตุฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามอาชีพของตน และผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลประกอบธุรกิจตามประเภทธุรกิจของตน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศได้

"ภารกิจของกรมอุตุฯ มีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการภัยธรรมชาติในสภาวะอางเหมาะสมๆ ได้อย่างเหมาะสม มีระบบบูรณาการความร่วมมือในการเตือนภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ในฐานะผู้บริหารของกระทรวงดีอีก็พร้อมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและการอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติภารกิจ ส่งเสริมการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” ได้อย่างมั่นใจ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 79