อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รัฐ-เอกชนระดมทุนหนุน NirvaMed พัฒนานวัตกรรมรักษาโรคหัวใจวาย

ศิริราชจับมือเอกชนร่วมลงทุนใน NirvaMed สตาร์ทอัพการแพทย์ หวังสร้างนวัตกรรมระดับโลกช่วยผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ดันไทยเป็นผู้นำด้านการรักษาโรคหัวใจวาย จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 21.34 น.

วันนี้ (9 กันยายน  2562) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SIMR) โรงพยาบาลศิริราช  ได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ระหว่างบริษัท NirvaMed Inc. ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการที่ทำให้หัวใจเย็นอย่างเฉียบพลันเฉพาะจุดอย่างรวดเร็ว  สำหรับรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน    กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่ประกอบด้วย ศิริราชมูลนิธิ ,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน),รพ.กรุงเทพ,บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) และ Ahead Advisory  รวมถึง ดร.อาวุธ พลอยส่องแสง และนายนรา พงษ์วิรัชไชย นักลงทุนอิสระ

ศ.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนำใช้ได้จริง เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการในการผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ (early stage) ออกสู่ระดับโลก (Global stage) อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยและองค์กรไทยสามารถผลิตผลงานนวัตกรรมออกสู่เวทีระดับโลกได้

สำหรับการดำเนินการร่วมลงทุนดังกล่าว  จะมีการดำเนินการในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ได้ข้อมูลในเชิงวิชาการสนับสนุนผลงานที่เกิดขึ้นนำไปสู่การใช้จริงในมนุษย์ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้องในทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการดำเนินการนำผลงานนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ระดับโลกอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนระดับโลกในการพัฒนานวัตกรรม


ด้านนพ.ปราโมทย์ หอเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัท NirvaMed Inc. กล่าวว่า ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่รัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก  โดยเริ่มทำการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีดังกล่าว ขึ้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา  โดย Heart Cooling Technology  คือ เทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีที่ทำให้หัวใจเย็นอย่างเฉียบพลันและเฉพาะจุดก่อนการผ่าตัด  ซึ่งจะสามารถลดอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจประมาณ 80-90%  เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐานในปัจจุบันคือ วิธี coronary stent angioplasty  

ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจของบริษัท NirvaMed  ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 ปี  เบื้องต้นจากความร่วมมือครั้งนี้  บริษัท NirvaMed  จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยขึ้นในประเทศไทยที่คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อย่างไรก็ดีผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มักจะได้รับผลแทรกซ้อนจากภาวะ reperfusion injury    (การอักเสบจากการไหลกลับมาของเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ) และภาวะ no reflow  (การบาดเจ็บและอุดตันของเส้นเลือดฝอยที่กล้ามเนื้อหัวใจ) ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดหัวใจวายและหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน    ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะเสียชีวิตภายในหนึ่งปี  และปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีรักษา หากการศึกษาวิจัยนี้ประสบความสำเร็จจะสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภาวะหัวใจวายได้หลายล้านคนทั่วโลก นับเป็นครั้งแรกที่การวิจัยทางการแพทย์ของประเทศสามารถเปลี่ยนแนวทางการแพทย์ในระดับโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการรักษาโรคหัวใจวาย


นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรมากว่า 60 ปี   ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมเทคโนโลยีรอบด้านผ่านโครงการ  SAMART Innovation Awards ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 14 ปี ในวันนี้ บริษัทสามารถมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทย ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจ Heart Cooling Technology ซึ่งหากการวิจัยครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้จำนวนมาก และจะสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการแพทย์ของไทยในฐานะผู้นำทางด้านการรักษาโรคหัวใจวาย

ทั้งนี้ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุนเงินลงทุน จำนวน 1 ล้านเหรียญ และลงทุนด้วยเงินส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงอีก 5 แสนเหรียญ แก่บริษัท NirvaMed Inc.  
             
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72