อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

"กูเกิล"อบรมครูหัดเขียนโค้ดแบบออฟไลน์

กูเกิล ประเทศไทย จัดโครงการ“Google Coding Teacher Leadership 2019” ฝึกอบรมครู เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊ก หรือหัดการเขียนโค้ดแบบออฟไลน์ หวังให้ครูนำไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.14 น.

วันนี้( 10 ก.ย.) รายงานข่าวจาก กูเกิล ประเทศไทย ประเทศไทย แจ้งว่า กูเกิล ประเทศไทย ได้จัดโครงการ “Google Coding Teacher Leadership 2019” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ.ชลบุรี โดยเป็นหลักสูตรอบรมทักษะที่เปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศไทยเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ “การคิดเชิงคำนวณ” ของนักเรียนผ่าน CS Unplugged หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊กโดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์


โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกนำไปปรับใช้ในการฝึกอบรมให้เข้ากับบริบทของการศึกษาไทยโดย บริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของกูเกิล ผู้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมแก่คณะครูทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้และเข้าใจถึง "การคิดเชิงคำนวณ" หรือกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อช่วยจัดระเบียบความคิด สามารถวิเคราะห์และประเมินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา และยังสามารถนำไปใช้แก้ป้ญหาในชีวิตจริงได้ทีมงาน กูเกิล จะเป็นผู้วางแผนบทเรียนภายใต้ชื่อ “CS Unplugged” หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊กซึ่งเป็นแบบฝึกหัดการเขียนโค้ดแบบออฟไลน์ ช่วยให้ครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสามารถนำวิธี “การคิดเชิงคำนวณ" ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆ แต่จะเน้นไปที่การเล่นเกม ทายปริศนา ฯลฯ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สามารถสอนแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโค้ดให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3


ทั้งนี้ กูเกิลประเทศไทยได้นำร่องโครงการ “Google Coding Teacher Leadership” มาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 61 โดยจัดอบรมครูจากทั่วประเทศกว่า 60 คน ณ สำนักงาน Google ประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนครู สำหรับวันนี้นับเป็นการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดย Google มีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่ครูทั่วประเทศอีก 4 จังหวัดในประเทศไทย เพื่อมอบองค์ความรู้ให้แก่ครูจำนวน 500 คน ภายในสิ้นปี 62 นี้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64