อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

"ดีป้า" บวงสรวงยกเสาเอก Thailand Digital Valley 

“ดีป้า” ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 บวงสรวงยกเสาเอก อาคารแรกใน Thailand Digital Valley ขับเคลื่อนอาเซียนดิจิทัลฮับ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 12.56 น.

วันนี้ (12 ก.ย.) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) ซึ่งเป็นอาคารแรก จาก 5 อาคารที่จะก่อสร้างในพื้นที่ Thailand Digital Valley โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 1,600 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย พื้นที่สำนักงาน, ห้องประชุม, War Room และ Co-Working Space เป็นต้น โดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Exchange) เกิดการออกแบบสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Design) จนถึงเกิดการต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transform) รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุน (Venture Capital) ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
    
ทั้งนี้ สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน กรกฎาคม ปี 2563 และ ได้มีการวางแผนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารไอโอที 1 (Digital Startups and Co-Working Space Center) ภายในสิ้นปี 2562 นี้ โครงการ Thailand Digital Valley เป็นโครงการเร่งด่วนที่ขับเคลื่อนโดยดีป้า ร่วมกับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Digital Park Thailand) ในอำเภอศรีราชา เพื่อเป็นการดึงดูด สร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนใน Digital Park Thailand มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการลงทุน โดยเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ทั้งในสาย IoT, Data Science, AI, Robotics, 5G และ Cloud เข้ากับ Digital Startup ด้านต่าง ๆ อาทิ FinTech, AgriTech, TourismTech, HealthTech, EdTech และ GovTech เกิดการรังสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนนำไปสู่การทดสอบ ทดลอง และก้าวเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ 
    
รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัล ฮับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 30,000 ตำแหน่งในอนาคต โดยโครงการฯจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 5 อาคาร ประกอบด้วย 1.อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) 2.อาคารไอโอที 1 (Digital Startups and Co-Working Space Center) 3.อาคารไอโอที 2 (Digital Innovation and Co-Creation Center) 4.อาคารไอโอที 3 (Digital Edutainment Complex) และ5.อาคารไอโอที 4 (Digital Global Connect)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72