อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ปส.ดึงเครือข่ายมหาลัยตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม

ปส.นำร่องเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ มุ่งสร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี อย่างมีประสิทธิภาพ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.09 น.


วันนี้ (12 ก.ย.) นางสิริวรรณ เรืองรอง หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า ปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม (นำร่องภาคใต้)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวัดตัวอย่าง ดิน ทราย ผักสด ในท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง

โดยมุ่งสร้างเครือข่ายและผลักดันการพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ ปส. ร่วมให้การบรรยายและเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การตรวจวัดและประเมินกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

นางสิริวรรณ กล่าวต่อ ว่า ปส. กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ( อว.) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะเริ่มโครงการดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง ปส. เชื่อว่าการบูรณาการร่วมกับภาคมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การการพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคตอันใกล้นี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64