อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

NIAจับมือเกาหลีใต้ร่วมพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย

NIA  จับมือ KOSME หน่วยงานด้านสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ ร่วมพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย หวังสร้างเครือข่าย และสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการจัดงาน Thailand – Korea Business Forum  ที่ผ่านมา กระทรวง อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ( NIA ) ได้มีการประชุมหารือ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ  Korea SMEs and Startups Agency หรือ KOSME  ภายใต้กรอบความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของสตาร์ทอัพไทย ที่จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก  ที่จะเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยพัฒนาต่อไปได้    ทั้งนี้ ทาง KOSME จะมีการลงทุนเพื่ออบรมให้ความรู้แก่สตาร์ทอัพของไทยและจะโครงการจัดตั้งศูนยเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในประเทศไทยอีกด้วย ด้าน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่นายมุน แช อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและเชื่อมโยงระบบนิเวศสตาร์ทอัพระหว่างไทย-เกาหลี โดยถูกบรรจุอยู่ในวาระหลักที่มาร่วมหารือในการเยือนไทยครั้งแรกนี้ นอกเหนือจากประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุนในอุตสาหกรรม 4.0 และความร่วมมือในการเปิดเสรีทางการค้า การร่วมประชุมหารือระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับไทย และดำเนินงานตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ และความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

สำหรับความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือส่งเสริมสตาร์ทอัพในครั้งนี้ NIA และ KOSME จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้เกิดความช่วยเหลือทั้งในด้านการผลักดันนโยบายภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดกิจกรรม รวมถึงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ และยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตั้งแต่เยาวชนให้เติบโตและพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย 

ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมืออย่างเข้มข้นใน 4 เรื่องหลักได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้สูงขึ้น โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนรูปแบบของการจัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพของไทย และ Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED) ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัยชั้นนำระหว่างกัน 2. การสนับสนุนให้เกิด Deep Tech Startup ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เน้นการหาแนวทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับสูงในกลุ่ม BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ Smart Agriculture 

3. การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทั้งในความร่วมมือเดิมที่มีกับบริษัท ล็อตเต้ แอคเซเลอเรเตอร์ และบริษัท ซัมซุง พร้อมกับหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือใหม่กับเอกชนรายอื่น และ  4. การร่วมสร้างศักยภาพการเติบโตของย่านนวัตกรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ตลอดจนอุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ สู่ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73