อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

HPE-มจธ.สร้างนวัตกรรมไอโอทีผ่าน IX Program

HPE ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.10 น.


เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 HPE ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) พร้อมด้วยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยและหน่วยงานหลักด้านดิจิทัล ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิตอล ยูไนท์ จำกัด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมไทยไอโอทีโดยมุ่งหวังสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสร้างนักนวัตกรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไอโอที และความเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ไอโอทีที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลคือความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหา การศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม การขยายผลจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม มจธ.จึงร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรไอเอ็กซ์จัดตั้งไอเอ็กซ์โปรแกรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไอโอทีอย่างครบวงจร

คุณธนาวัฒน์ กีรสิทธิ์เสริฐ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้ว่าทางบริษัทมีความยินดี ที่ทางHPEได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ ด้านงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้าน IoT AI และ Big DATA ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะการที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นSmart Cityและ Digital Hub ในภูมิภาคนี้HPE ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมจึงมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยี องค์ความรู้และ Use Case ด้าน IoTเข้ามาให้นักวิจัยได้ศึกษา ทดลองและพัฒนาต่อยอดในเมืองไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการสนับสนุนเทคโนโลยี Use case ที่ HPE มีการเก็บบันทึกเป็นองค์ความรู้และกรณีศึกษาจากการให้บริการลูกค้าทั่วโลก รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คำปรึกษาให้กับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากร IoT ในประเทศซึ่งเราเชื่อว่าถ้าทุกคน ทุกองค์กรนำ IoT ไปใช้จะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตได้มากขึ้นขณะเดียวกันเราก็สามารถเปิดตลาดด้านนี้ได้มากขึ้น

ไอเอ็กซ์โปรแกรม จะดำเนินการโดยศูนย์ไอเอ็กซ์ (Innovation Experience-IX) ซึ่งตั้งอยู่ชั้นใต้ดินภายในพื้นที่ KX Maker Space อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอทีจากโจทย์จากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ รวมถึงให้คำปรึกษากับนวัตกรที่เป็นสมาชิกของไอเอ็กซ์โปรแกรม และผู้สนใจ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72