อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เครือข่ายนานาชาติเลือก OPTEMIS นวัตกรรมอวกาศไทยรับมือภัยพิบัติสากล

จิสด้าร่วมกับ ADPC และ JAXA เปิดตัว  OPTEMIS ระบบวางแผนภารกิจดาวเทียมสำรวจโลก นวัตกรรมอวกาศของไทย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรดาวเทียมทั้งหมดมากกว่า 10 ดวง ภายใต้ Sentinel Asia Constellation อย่างเป็นทางการ อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562 )ที่ โรงแรม Courtyard by Marriott กรุงเทพฯ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เปิดตัวการใช้งานระบบวางแผนภารกิจดาวเทียมสำรวจโลก หรือ OPTEMIS: Operation Planning Tool for Earth-observation Mission เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรดาวเทียมทั้งหมดมากกว่า 10 ดวง ภายใต้ Sentinel Asia Constellation อย่างเป็นทางการ  นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ ของจิสด้า  กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากที่สุดในโลก ทั้งภัยจากน้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ไปจนถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่ เช่น สึนามิ ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ทั้งนี้เพื่อการรับมือและบริหารจัดการภัยพิบัติหลายประเทศได้มีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัย หรือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเผชิญเหตุต่างๆตลอดจนบรรเทาสาธารณภัยหลังจากเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว 

ทั้งนี้ จิสด้าได้ส่งเสริมระบบ OPTEMIS  ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอวกาศที่ได้พัฒนาในประเทศไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้น และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในระดับสากล โดยจิสด้านอกจากจะเป็นผู้ให้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตแล้ว ยังได้มีการนำนวัตกรรมการปฏิบัติการอวกาศที่พัฒนาขึ้นภายในสำนักงานไปใช้วางแผนถ่ายภาพสำหรับกลุ่มดาวเทียมทำให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพด้านอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ Asia Pacific Space Agency Forum หรือ APRSAF

ด้าน ดร.ชิโระ คาวาคิตะ วิศวกรอาวุโส จาก JAXA กล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มีการตั้งเป็นเครือข่ายกลุ่มความร่วมมือ Sentinel Asia เพื่อร่วมมือกันในการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งหมดในภูมิภาคสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ  ซึ่งทางกลุ่ม Sentinel Asia เลือกใช้ระบบ OPTEMIS เป็นระบบปฏิบัติการกลางสำหรับกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคดังกล่าว โดยระบบจะรองรับข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ ที่ต้องการติดตามสถานะภัยพิบัติ เพื่อวางแผนสั่งการถ่ายภาพด้วยกลุ่มดาวเทียมสำรวจโลก ตลอดจนเป็นตัวกลางในการจัดแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ส่งผ่านข้อมูลแก่หน่วยงานและศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้งานสำหรับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ต่อไปได้อย่างทันท่วงที

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 61