อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ไอแทปหนุน"อินเทลลิเจ็นซ์" พัฒนา ERP เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

ไอแทป-สวทช. เร่งยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หนุนเทคสตาร์ทอัพพัฒนาอีอาร์พีแบบครบวงจรให้ผู้ประกอบการเดินเรือในจ.ภูเก็ต ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. เปิดเผยว่า   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ  เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบริหารจัดการและทำให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น    สวทช.โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ TMC  จึงให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP จากบริษัท อินเทลลิเจ็น ซิสเท็ม คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานจองและจัดการข้อมูลการจองในธุรกิจเดินเรือและรับส่งผู้โดยสารทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ (Tourism Online ERP) สำหรับบริษัท นิกรมารีน จำกัด  เพื่อพัฒนาระบบ ERP การท่องเที่ยวออนไลน์  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูล และกระบวนการทำงานภายในองค์กร ตั้งแต่เตรียมฐานข้อมูลบริการ คู่ค้า และลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เกิดเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกันที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดกลยุทธ์ในอนาคตได้ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ด้านนายเอกศักดิ์ โอศิริพัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP   และซีอีโอบริษัท อินเทลลิเจ็น ซิสเท็ม คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท นิกร มารีน จำกัด เป็นบริษัททัวร์ขนาดใหญ่ในเกาะภูเก็ต ให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว บริการรถรับส่ง บริการเรือ สปีดโบ๊ด และเรือยอร์ช รวมถึงร้านอาหาร ช็อปขายสินค้า และบริการกีฬาทางน้ำบนเกาะ ได้ประสบปัญหาจากการใช้ซอฟต์แวร์หลายระบบ ต่างเทคโนโลยีกัน และทำงานซ้ำซ้อน ทำให้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจไม่สามารถปรับปรุงผลิตภาพ (Lean & Utilization) อย่างเรียลไทม์  ส่งผลต่อการบริหารจัดการและคุณภาพที่ส่งมอบให้ลูกค้า  อินเทลลิเจ็นซ์ ฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. จึงเข้ามาช่วยในแต่ละขั้นตอน (Walk-Through Process) และคุยกับทีมผู้บริหาร ก่อนเกิดโครงการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น


“โครงการ Tourism Online ERP  เป็นระบบบริหารจัดการงานจอง (Booking process management) ที่เป็นเฟสแรกของระบบอีอาร์พีใหญ่ ที่เริ่มตั้งแต่จัดเตรียมฐานข้อมูลสินค้าบริการ คู่ค้า และลูกค้าตามกลุ่มตลาด B2B และ B2C ทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุงขั้นตอนการจองบุ๊คกิ้ง (Booking) และลดความซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูล รวมถึงยังนำข้อมูลบุ๊คกิ้งไปทำการจัดรถไป - กลับ จัดไกด์เพื่อให้บริการประจำกรุ๊ป และนำข้อมูล     บุ๊คกิ้งจัดเรือไป - กลับ ตลอดจนฟังก์ชั่น Check-in and Check-out นักท่องเทียวที่เข้ารับบริการทัวร์ รายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทประกันภัย"


นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา RFID Tourist Tracking Technology ในรูปแบบของ Digital Smart Wristband  ซึ่งเป็นริสแบนด์ หรือสายรัดข้อมือ ที่ใช้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการล่องเรือของบริษัทฯ สามารถระบุข้อมูลระดับบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการทัวร์  รวมถึงส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ เช่น กรมเจ้าท่า ได้เรียลไทม์ และส่งรายงานให้บริษัทประกันภัย ได้เรียลไทม์ 


ทั้งนี้ประโยชน์จากการใช้งาน Tourism Online ERP ดังกล่าวจะทำให้ได้ข้อมูลในการดำเนินงานทางธุรกิจทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกัน  เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  สามารถสร้างข้อมูลเป็น  Big data ทำให้กิจการนำไปวิเคราะห์ต่อยอดกลยุทธ์ในอนาคตได้อีกด้วย 

ด้านผู้ประกอบการ "นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์"  ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ นิกรมารีน กรุ๊ป กล่าวว่า  เมื่อมีการใช้นวัตกรรมไอที พนักงานผู้ใช้ระบบสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการทำงาน  รวมถึงการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น  ลดการทำงานซ้ำซ้อน  บริษัทเองยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าสื่อโฆษณาได้ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงและสะดวกรวดเร็ว ทำให้สร้างโอกาสและช่องทางในการขายได้เพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ดีในอนาคต ทางบริษัทฯ จะมีการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาปรับใช้กับการสื่อข่าวสารโฆษณาต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51