อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

โชว์ผลงาน3เดือน อว. เร่งขับเคลื่อน BCG-ปฎิรูปสังคมไทยไม่หยุดเรียนรู้

"สุวิทย์" โชว์ผลงานกระทรวงอว. สามเดือนแรก เร่งขับเคลื่อน BCG เร่งด่วน หวังดัน GDP ประเทศจาก 3.4 ล้านล้าน เป็น 4.4 ล้านล้านบาทใน 5 ปี พร้อมมุ่งปฏิรูปสังคมไทยไม่หยุดเรียนรู้ในทุกช่วงวัย   พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.09 น.

วันนี้(14 พ.ย.62)ที่อาคารพระจอมเกล้า ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ถนนโยธี   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.  แถลง ผลงานของกระทรวงอว.ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาว่า   หลังจากได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวง อว. เป็นคนแรก และถือเป็นกระทรวงน้องใหม่ที่เริ่มก่อตั้งได้แค่เพียง 3 เดือน   โดยมีพันธกิจ สำคัญ คือการสร้างและพัฒนาคน  การวิจัยเพื่อสร้างความรู้  และ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  โดยผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วครอบคลุมใน   5 เรื่องหลักคือ 1.การขับเคลื่อน BCG ในระยะเร่งด่วน  2.การปฏิรูปสังคมไทยให้ไม่หยุดเรียนรู้  3.สานพลังเอกชนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ โดยร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดทำ  โครงการ "1 ไร่ 1 ล้านบาท" สร้างรายได้ เพิ่ม 10 เท่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. ปฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นตอบโจทย์ประเทศ เอกชน และชุมชน  และ5.ปลดล็อกมหาวิทยาลัย พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยเข้าสู่ 100 อันดับแรกของโลก

  
ทั้งนี้ในส่วนของการขับเคลื่อน  BCG in action มีเป้าหมายสร้าง GDP ประเทศจาก 3.4 ล้านล้าน เป็น 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี  ซึ่งจะต้องขับเคลื่อน BCG ระยะเร่งด่วนใน 4 ด้าน คือ ด้านการเกษตรและอาหาร ที่ มุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นพรีเมี่ยม  โดยใน 5ปีมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของภาคเกษตรได้สูงขึ้นเป็น 1.7 ล้านล้านบาท  และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพ เพิ่มมูลค่า GDP จาก 0.6 ล้านล้านบาท เป็น 0.9 ล้านล้านบาท   ส่วนด้านสุขภาพและการแพทย์  มุ่ง สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง   และเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพและการวิจัยด้านคลินิกชั้นนำของโลก โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP จาก 4 หมื่นล้านบาท เป็น 9 หมื่นล้านบาท ใน 5 ปี   ด้านพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ    เน้นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เคมีและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูง    ส่วนด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มุ่งพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยการใช้จุดแข็งของพื้นที่มาสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยวและป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า  พันธกิจของ อว. ไม่ใช่แค่การผลิตบัณฑิตอย่างเดียวแต่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย จึงต้อง ปฏิรูปสังคมไทยให้ไม่หยุดเรียนรู้  มีการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ  ซึ่งกระทรวงได้ร่วมมือกับ11 บริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยและบริษัทระดับโลกอย่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะ ให้กับกลุ่มคนทำงานที่มีกว่า 38 ล้านคน ที่อาจได้รับผลกระทบจากกระแสดิสรับชั่น   นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัท หัวเหว่ย และมหาวิทยาลัยสร้างกลุ่มสตาร์ทอัพ   และในส่วนของมหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 11 ล้านคนอีกด้วย

อย่างไรก็ดี  กระทรวงอว. ยังได้จัดสรรงบประมาณกว่า 9,100 ล้านบาท จัดทำโครงการยุวชนสร้างชาติ   โดยเบื้องต้น โครงการ ประกอบด้วยการจัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ  สำหรับสร้างสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัย   โครงการอาสาประชารัฐสำหรับนักศึกษา ที่เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยจะ kick off ที่จังหวัดกาฬสินธุ์  และโครงการบัณฑิตอาสา   ที่จะจ้างงานบัณฑิตจบใหม่  กว่า 50,000 คน ให้ลงไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ร่วมกับชาวบ้าน   พร้อมกันนี้จะมีการจัดงานแฟร์ที่รวบรวมอาชีพเด่น ที่สร้างอาชีพให้คนไทยทุกกลุ่มรวมถึงรวบรวมหลักสูตรต่างๆที่จะพัฒนาทักษะ วิชาชีพต่างๆ  ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 68