อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ดีแทค ชงเลื่อนเคาะคลื่น 2600 MHz รอพร้อมคลื่น 3500 MHz

ดีแทค ชงกสทช.เลื่อนประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ รอปะมูลพร้อมคลื่น 3500 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อใช้งาน 5G มีประสิทธิภาพ จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12.53 น.

วันนี้ (2 ธ.ค.) ที่โรแรมโรสวู้ด เพลินจิต นายมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจานเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นั้น หากถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม และจัดขึ้นตามกรอบเวลาอันสมควร จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การให้บริการ 5G อย่างมีประสิทธิภาพ ดีแทคสนับสนุนการประมูลคลื่นแบบหลายย่านความถี่พร้อมกัน (Multiband auction) ทั้งนี้ ในการเข้ารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิร์ตซ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ 

ทั้งนี้  ดีแทคจะยื่นข้อเสนอแนะต่อกสทช.มี 3 ประเด็น คือ 1. เวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อรอความชัดเจนคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิร์ตซ แล้วนำมาประมูลพร้อมคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ เพราะ มีคุณสมบัติที่ทดแทนกันได้ และในหลักปฏิบัติสากล และควรกำหนดเพดานการถือครองจำนวนคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ ที่มีการกำหนดการถือครอง 190 เมกะเฮิร์ตซ ดีแทคเห็นว่าควรมีการกำหนดเพดานในการถือครองเพื่อป้องกันการบิดเบือนของตลาดและกระจายการถือครองของผู้ให้บริการ เช่น เพดานการถือครองที่ 60 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูลมากกว่า 3 ราย, 80 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย และ 100 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูล 2 ราย

2. การกำหนดราคาคลื่นความถี่ที่สูงเกินไป ซึ่งจากร่างประกาศการประมูล กำหนดให้คลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ มีราคาเริ่มต้นที่ 1,862 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต (10 เมกะเฮิร์ตซ) ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าค่ากลางของสากล ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย ขณะที่คลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 12,486 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต มีราคาสูงกว่าราคาสุดท้ายในการประมูลของประเทศอื่นๆ หลายเท่าตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการประมูลได้ โดยข้อมูลจากสมาคมจีเอสเอ็ม ระบุว่า ราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 มีราคาสูงกว่าตลาดโลกอย่างมาก และดีแทคไม่มีเงินเหลือมาฅื้อคลื่นเยอะแยะ จคงจ้องเลือกคลื่นที่เหมาะสมที่สุด

และ 3. วิธีการประมูลควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจากร่างประกาศฯ กำหนดให้ใช้วิธีการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นการกำหนดตามคุณลักษณะทางเทคนิคของคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้น วิธีการประมูลจึงจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาใหม่ เพื่อให้สอดรับกับคุณสมบัติทางเทคนิคของคลื่นย่านอื่น ส่วนการวางหลักประกันการประมูล ดีแทคอยากให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมประมูลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเกณฑ์ในการวางหลักประกันทางการเงินจากผู้เข้าประมูลทุกราย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48