อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ดีแทค ชงเลื่อนเคาะคลื่น 2600 MHz รอพร้อมคลื่น 3500 MHz

ดีแทค ชงกสทช.เลื่อนประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ รอปะมูลพร้อมคลื่น 3500 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อใช้งาน 5G มีประสิทธิภาพ จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12.53 น.

วันนี้ (2 ธ.ค.) ที่โรแรมโรสวู้ด เพลินจิต นายมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจานเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นั้น หากถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม และจัดขึ้นตามกรอบเวลาอันสมควร จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การให้บริการ 5G อย่างมีประสิทธิภาพ ดีแทคสนับสนุนการประมูลคลื่นแบบหลายย่านความถี่พร้อมกัน (Multiband auction) ทั้งนี้ ในการเข้ารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิร์ตซ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ 

ทั้งนี้  ดีแทคจะยื่นข้อเสนอแนะต่อกสทช.มี 3 ประเด็น คือ 1. เวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อรอความชัดเจนคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิร์ตซ แล้วนำมาประมูลพร้อมคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ เพราะ มีคุณสมบัติที่ทดแทนกันได้ และในหลักปฏิบัติสากล และควรกำหนดเพดานการถือครองจำนวนคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ ที่มีการกำหนดการถือครอง 190 เมกะเฮิร์ตซ ดีแทคเห็นว่าควรมีการกำหนดเพดานในการถือครองเพื่อป้องกันการบิดเบือนของตลาดและกระจายการถือครองของผู้ให้บริการ เช่น เพดานการถือครองที่ 60 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูลมากกว่า 3 ราย, 80 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย และ 100 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูล 2 ราย

2. การกำหนดราคาคลื่นความถี่ที่สูงเกินไป ซึ่งจากร่างประกาศการประมูล กำหนดให้คลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ มีราคาเริ่มต้นที่ 1,862 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต (10 เมกะเฮิร์ตซ) ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าค่ากลางของสากล ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย ขณะที่คลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 12,486 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต มีราคาสูงกว่าราคาสุดท้ายในการประมูลของประเทศอื่นๆ หลายเท่าตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการประมูลได้ โดยข้อมูลจากสมาคมจีเอสเอ็ม ระบุว่า ราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 มีราคาสูงกว่าตลาดโลกอย่างมาก และดีแทคไม่มีเงินเหลือมาฅื้อคลื่นเยอะแยะ จคงจ้องเลือกคลื่นที่เหมาะสมที่สุด

และ 3. วิธีการประมูลควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจากร่างประกาศฯ กำหนดให้ใช้วิธีการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นการกำหนดตามคุณลักษณะทางเทคนิคของคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้น วิธีการประมูลจึงจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาใหม่ เพื่อให้สอดรับกับคุณสมบัติทางเทคนิคของคลื่นย่านอื่น ส่วนการวางหลักประกันการประมูล ดีแทคอยากให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมประมูลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเกณฑ์ในการวางหลักประกันทางการเงินจากผู้เข้าประมูลทุกราย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28