อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

อพวช.เปิดชมฟรี  4 พิพิธภัณฑ์ฯต้อนรับปีใหม่

อพวช. พร้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ต้อนรับปีใหม่  ชมฟรีพร้อมพิพิธภัณฑ์ ต่าง ๆ อีก 3แห่งที่เทคโนธานี คลอง5  ปทุมธานี  ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2562 - 5 มกราคม 2563 จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.24 น.

วันนี้ ( 2 ธ.ค. 62 ) ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ อพวช. ขอร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับประชาชนคนไทยได้มีกิจกรรมเติมเต็มความสุขกับทุกคนในครอบครัว โดยการมาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อย่างสนุกกับ อพวช. โดยจะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งฟรี! ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย  ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา และเป็นที่ตั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่า  

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่สังคมยุคดิจิทัล  และสุดท้ายคือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน ที่ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ   พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร


สำหรับผู้สนใจเข้าชม อพวช. เริ่มเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMthailand
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 57