อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เตรียมจัดงานโชว์ฝีมือสุดยอดเมกเกอร์ไทย "Maker Faire Bangkok 2020"

เชฟรอนร่วมกับกระทรวงอว.และกลุ่มเมกเกอร์ในไทยเตรียมจัด  “Maker Faire Bangkok 2020”  เมกเกอร์แฟร์ ปีที่ 5 โชว์ผลงานสุดยอดเมกเกอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ หวังส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้ เติบโตอย่างยั่งยืน 18 – 19  มกราคม 63ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.46 น.

ดร.จุฬารัตน์  ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กล่าวว่า กระทรวงอว.โดย สวทช. และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย  จะจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2020 "ขึ้น ภายใต้แนวคิด  “The Future We Make”  ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศ  ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 

 “ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ร่วมมือกับเชฟรอน และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ในการสนับสนุนให้เกิดงานเมกเกอร์แฟร์ ที่ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีการเติบโตและแพร่หลายในเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเมกเกอร์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผู้ที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ทั้งนี้ การจัดงานเมกเกอร์แฟร์ทุกครั้งที่ผ่านมาก็มีผลงานที่ถูกนำมาแสดงโดยเหล่าเมกเกอร์ทุกระดับอายุทั้งจากในและนอกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จอีกหนึ่งประการของงานเมกเกอร์แฟร์ก็คือ การออกนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลักดันวงการเมกเกอร์ไทยไปสู่การเป็นเมกเกอร์เนชั่น หรือประเทศแห่งนักพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการนำประเทศไทยไปสู่การเป็น Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้านนายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า  เชฟรอนให้การสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เช่น การจัดงานเมกเกอร์แฟร์และการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับคำว่า “เมกเกอร์” จนเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชาสาขาสะเต็มทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังได้ปลูกฝังกรอบความคิดการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้พวกเขากล้าคิด กล้าทดลอง และกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตัวเองและสังคม ไปพร้อมกับส่งต่อแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับเมกเกอร์รุ่นใหม่เพื่อไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ก่อให้เกิดอนาคตที่ดีของประเทศไทยและโลกใบนี้ จึงถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริงของการจัดงานเมกเกอร์แฟร์ อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการจัดหาทรัพยากรให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.ชานนท์ ตุลาบดี เมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้งบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ทิศทางการเติบโตของธุรกิจของเมกเกอร์ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากมีงานเมกเกอร์แฟร์เกิดขึ้นในประเทยไทยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งงานเมกเกอร์แฟร์ที่จัดขึ้นนั้นได้ไม่เพียงแต่ทำให้เยาวชนและประชาชนคนทั่วไปรู้จักคำว่า ‘เมกเกอร์’ และเข้าใจในบทบาทของเมกเกอร์มากขึ้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเหล่าเมกเกอร์ต่างสาขาและความชำนาญเข้าหากัน ทำให้เมกเกอร์ได้รู้จักและรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมของเมกเกอร์กันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ภายในสังคมของเมกเกอร์ก็จะมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ชำนาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงแผนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เมกเกอร์สามารถสร้างรายได้จากผลงานเพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคง จึงก่อให้เกิดธุรกิจของเมกเกอร์ใหม่ๆ ในวงการเมกเกอร์ไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทั้งในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีความเข้มข้นและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน 

สำหรับ งาน Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19  มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยจะมีการนำสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียความคิดของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง เช่น รถวีลแชร์ไฟฟ้าฝีมือนักวิจัยไทย อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้การเขียน Coding สำหรับเด็ก  นาฬิกาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์สำหรับผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน  กล่องไฟฟ้าแบบกดปุ่มขนาดพกพา  หุ่นยนต์นุ่มนิ่ม Twin Spica  หุ่นยนต์กู้ระเบิด  มินิไบค์โก๋หลังวังแบบไฟฟ้า   AI Racing Car และ หุ่นยนต์เล่นดนตรีจากกระดาษรักษ์สิ่งแวดล้อม,

ตลอดจนมีขบวนอิเลคทริคพาเหรด ที่เปรียบเสมือนไฮไลท์สำคัญประจำงาน Maker Faire Bangkok ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับแสงสีอันสวยงามประกอบกับดนตรีที่สนุกสนานยามค่ำคืน รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายที่มีให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกสัมผัสกับความหลากหลายและแก่นแท้ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติจริงเพื่อต่อยอดการเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัวและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศไทยในอนาคต 

 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 4 ทั้งในระดับนักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” โดยผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะมาเติมเต็มสังคมเมกเกอร์ในประเทศไทยให้มีการเติบโตทางด้านวัฒนธรรมเมกเกอร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า โดยจะมีการประกาศผลตัดสินการแข่งขันและมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าร่วมงานเมกเกอร์ระดับโลกในปี 2563 ให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอีกด้วย

ดูรายละเอียดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพิ่มเติมได้ที่ www.makerfairebangkok.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 82