อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

กสทช.เปิดทดลองใช้ 5G ในสนามบินสุวรรณภูมิ

กสทช. หนุนให้บริการระบบ 5G ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อยอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ย้ำเดินหน้าประมูล 16 ก.พ. นี้  พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 19.50 น.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม

ทั้งนี้ การร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสารและประชาชนภายในสนามบิน โดยกสทช. และทอท.จะมีคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีบริการใดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ต้องใช้ระบบ 5G ซึ่งตามแผนของสำนักงานกสทช. จะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมด 4 ย่าน ได้แก่ ย่านความถี่ 700 1800 2600 เมกะเฮิร์ตซ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ ในวันที่ 16 ก.พ.2563 คาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ปลายเดือนก.พ.2563

โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถเริ่มติดตั้งโครงข่ายได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 หลังจากนั้นหากมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมวางโครงข่ายในท่าอากาศยานก็จะสามารถให้บริการระบบ 5G เชิงพาณิชย์ได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทย ซึ่งท่าอากาศยานถือเป็นประตูด่านแรกของนักเดินทางทั่วโลก

 


“การทดลองให้บริการระบบ 5G ครั้งนี้ จะเริ่มในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนขยายไปยังท่าอากาศยานแห่งอื่น ถือเป็นความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมระหว่างบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการบินในการเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เชื่อว่าเทคโนโลยี 5G ที่เกิดขึ้นจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินในอนาคตรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบายเมื่อเดินทางมายังประเทศไทย และจะเห็นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ประเทศมากขึ้น” 

ทั้งนี้ การผลักดันการให้บริการระบบ 5G ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้ไทยสามารถแข็งขันกับประเทศต่างๆ ได้ รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแพทย์ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตร การค้า ขนส่ง และบริการ

"หากการประมูล 5G เป็นไปตามแผน คาดว่าเดือน มิ.ย.- ก.ค.2563 จะสามารถเปิดให้บริการ 5G ได้ในพื้นที่ EEC ย่านใจกลางเมือง ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับการเปิดบริการของประเทศญี่ปุ่นที่มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือน ก.ค.2563 ส่วนการเปิดรับเอกสารการประมูล 5G ขณะนี้มีผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมสนใจเข้ารับเอกสารแล้วทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับเอกสารได้จนถึงวันที่ 3 ก.พ.2563 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 4 ก.พ. 2563"

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51