อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

คนรุ่นใหม่สนใจโรดโชว์กองทุนยุวสตาร์ทอัพใน3ภูมิภาค

 เอ็นไอเอจับมือเท็ดฟันด์และธนาคารออมสิน  เดินสายโรดโชว์กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ใน 3ภูมิภาค มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน  ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.42 น.


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ(NIA )เปิดเผยว่า กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ซึ่งกองทุนยุวสตาร์ทอัพถูกจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยมีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นพันธมิตรหลักและธนาคารออมสิน เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ และต้องการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสตาร์ทอัพ  
ทั้งนี้  การจัดกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้จัดขึ้น ใน  3 ภูมิภาค” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนของกองทุนฯ  กิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา

 โดยได้รับความสนใจเป็นมากจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการเงินทุนในการสนับสนุน พัฒนา และต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน และมีผู้ยื่นร่างข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนฯ สำหรับพิจารณาเบื้องต้นก่อนเปิดรับสมัครโครงการเป็นจำนวนมาก  
สำหรับการดำเนินงานของกองทุนยุวสตาร์ทอัพจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. โครงการ Startup Thailand League เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และ 2.โครงการ Pre-seed Funding เป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ในรูปแบบเงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม คือ 1 .  INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 1,500,000 บาท 2.UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 750,000 บาท   และ 3. INNOVATION LABS PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 500,000 บาท

นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ   สามารถดุรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK : Youth Startup Fund หรือที่เว็บไซต์ https://nia.or.th   


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62