อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

กสทช.ยังไม่เคาะเงินคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้อสมท.

บอร์ดกสทช.ยังไม่เคาะเงินเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้อสมท คาด 12 ก.พ.นี้ ได้ข้อสรุป พร้อมเห็นชอบประกาศกิจการวงโคจรดาวเทียม 3 ฉบับ พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.51 น.


เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดกสทช.ว่า บอร์ดได้พิจารณาเรื่องการเยียวยาคืนคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งที่ทำการศึกษาเข้าชี้แจงด้วย โดยขอให้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปทำการศึกษาเพิ่มเติมก่อนจะนำส่งกลับมาที่กสทช.ในวันที่ 12 ก.พ.2563 โดยกสทช.จะนัดประชุมบอร์ดนัดพิเศษเพื่อพิจารณาให้ได้ข้อสรุปเรื่องนี้ช่วงวันที่ 13-14 ก.พ.2563 ทั้งนี้กสทช.มองว่าจะต้องยึดถือผลการศึกษาของสถาบันทั้ง 3 แห่ง 

ทั้งนี้ อัตราเยียวยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอเป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท โดยได้ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงโดยคำนวณถึงค่าเสียโอกาสอีกครั้งเพื่อให้ได้อัตราที่เหมาะสมที่สุด กสทช.ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ผลการศึกษาออกมาเหมาะสมที่สุด
 
นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวที่ได้ปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมแล้ว

ดังนี้ 1.(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  และ 3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ทั้งนี้ ให้นำ (ร่าง) ประกาศทั้ง 3 ฉบับ ไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 67