อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

'บอร์ดเฟคนิวส์'ตั้ง'2 คณะทำงาน' สกัดกั้นข่าวปลอม 

"บอร์ดเฟคนิวส์" ขานรับแนวทางจากครม. ตั้ง “ผู้แทนเข้าร้องทุกข์” กรณีพบผู้เผยแพร่เฟคนิวส์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร พร้อมตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ให้สังคมรู้เท่าทันเฟคนิวส์  และวิเคราะห์คัดเลือกข่าวปลอมส่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.40 น.


เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินประชาชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีการนำไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอม และเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต
    
โดยเป็นแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563  เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ซึ่งกำชับให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือแก่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดีอีเอส เพื่อรับมือกับปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน รวมทั้งในบางกรณีกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ
    
สำหรับแนวทางการดำเนินงาน คือ 1. ให้กระทรวงดีอีเอสประสานแจ้งมติ ครม.ให้ทุกหน่วยงาน (ระดับกรม) แต่งตั้งผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีการนำไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอม และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ดังกล่าว 

และ 2. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านวิชาการการสร้างการรับรู้ โดยจะให้ความรู้เชิงวิชาการ สร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันเฟคนิวส์ และคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกข่าว ก่อนส่งให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดำเนินการต่อไป โดยจะมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายข่าวปลอม, ประสานข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายข่าวปลอมให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดำเนินการ, รายงานผลการดำเนินงานต่อ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    
"สำหรับประเด็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีรายงานถึงวันที่ 13 ก.พ.2563 ระบุว่า มีจำนวนเรื่องทั้งหมด 52 เรื่อง แบ่งเป็น ข่าวปลอม 41 เรื่อง ข่าวจริง 10 เรื่อง บิดเบือน 1 เรื่อง ซึ่งกระทรวงดีอีเอส มีกระบวนการทำงานร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำเสนอข่าวปลอมให้น้อยที่สุด”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 64