อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

ไปรษณีย์ไทย ตั้ง "ก่อกิจ" นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

คณะกรรมการไปรษณีย์ไทย ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่  มีวาระ 4 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 2 มี.ค.63 เป็นต้นไป พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.21 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีมติแต่งตั้งให้ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระ 4 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
    
ทั้งนี้ นายก่อกิจ มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี มีความรู้ความชำนาญในหลากหลายด้าน เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นั้น ได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน
    
โดยนายก่อกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท Master of Business Administration  University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเคยปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญของประเทศหลายประการ เช่น หัวหน้าคณะทำงานประมูลเบอร์มือถือสวย หัวหน้าคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และประมูลคลื่น/จัดสรรคลื่น 900 1800 700 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ที่ทำรายได้เข้ารัฐมากกว่า 5 แสนล้านบาท และหัวหน้าโครงการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2 แชะอัตลักษณ์) ที่สามารถลงทะเบียนซิมทุกซิมในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61