อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

กสทช.รับรองผลประมูล5G ย้ำค่ายไหนพร้อมจ่ายเงินได้เลย

บอร์ดกสทช.รับรองผลประมูล5G แล้ว ระบุ ใครพร้อมจ่ายเงินงวดแรกได้ทันที เพื่อรับใบอนุญาตและนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งได้ภายในเดือน ก.พ. ก่อนเปิดให้บริการได้ในเดือนมี.ค.นี้ พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.18 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดว่า ที่ประชุมกสทช. มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ที่ได้จัดให้มีการประมูลวันที่ 16 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ ผู้ชนะการประมูลสามารถชำระเงินงวดแรกพร้อมวางแบงค์การรันตีในส่วนที่เหลือได้ทันที จากนั้นสำนักงาน กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูล เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลสามารถดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งได้ภายในเดือนก.พ.2563 และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน มี.ค.2563

ทั้งนี้ ผลการประมูลคลื่นความถี่รวม 3 คลื่นความถี่ เป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาทแบ่งเป็น คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ เงินประมูลรวม 51,460 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ผู้ชนะการประมูลหมดทั้ง 3 ใบอนุญาต ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ชนะการประมูล 2 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 34,306 ล้านบาท และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ได้ 1 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 17,154 ล้านบาท

คลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ เงินประมูลรวม 37,434 ล้านบาท มีผู้ชนะการประมูลจำนวน 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ชนะการประมูล 10 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 19,561 ล้านบาท และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ชนะการประมูล 9 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 17,873 ล้านบาท

และคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ์ เงินประมูลรวม 11,627 ล้านบาท ประมูลทั้งสิ้น 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 เมกะเฮิรตซ์ มีผู้ประมูลทั้งหมด 26 ใบอนุญาต มีผู้ชนะการประมูล AWN ชนะการประมูล 12 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 5,345 ล้านบาท TUC ชนะการประมูล 8 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 3,577 ล้านบาท ส่วนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ชนะการประมูล 4 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 1,795 ล้านบาท และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ชนะการประมูล 2 ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม 910 ล้านบาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64