อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

66 ปี ทีโอที ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลใน 3-5 ปี

ครบรอบ 66 ปี ทีโอที จัดงานใหญ่ "วิ่ง-จัดระเบียบสายสื่อสาร-Big Cleaning Day" ย้ำ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใน 3-5 ปี จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.52 น.


เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ทีโอที กล่าวว่า ทีโอทีได้จัดกิจกรรมเดินสานสัมพันธ์สามัคคี ทีโอที “RUN...TOT 66 years” ขึ้น สำหรับทิศทางการดำเนินงานของ ทีโอที ในปี 2563 นั้น จะพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transform) เต็มรูปแบบเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในทุกมิติ ทั้งกระบวนการทำงาน พัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ โดยจะพลิกบทบาทเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบภายในเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 
    
ทั้งนี้ ทีโอที วางกลยุทธ์การทำธุรกิจตามกลุ่มบริการที่สำคัญ ทั้งบริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการบรอดแบนด์ทั้งทางสายและไร้สาย บริการดิจิทัล บริการเครือข่าย 5G พัฒนาการให้บริการบรอดแบนด์ทางสายด้วยเทคโนโลยี FTTx และไร้สายบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ รวมถึงประมูล 5G คลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์  จำนวน 400 เมกะเฮิรตซ์ มูลค่า 1,795 ล้านบาท 
    
"การลงทุนเครือข่าย 5G จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้กับประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาบริการสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ห่างไกล ต่อการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การบริการทางการแพทย์"          
    
นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า การจัดงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งองค์กรปี ที่ 66 ได้มีการจัดงานหลายกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าในพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคี ทีโอที “RUN...TOT 66 years”

เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวที่จะร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรพร้อมที่จะก้าวสู่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) และมีการมอบเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรมาตลอดระยะเวลา 25 ปี และ 36 ปี และยังจัดระเบียบสายสื่อสารให้เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ การร่วมบริจาคโลหิต เป็นต้น 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67