อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ทรูจ่ายเงิน 5G คลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซงวดแรก

ทรู ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ งวดแรก จำนวน 1,912 ล้านบาท พร้อมรับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.แล้ว จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.17 น.


เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเอิร์ตซ

จำนวน 9 ชุดคลื่นความถี่ (ช่วง 2600 – 2690 เมกะเฮิร์ตซ) ขนาดคลื่นความถี่ 90 เมกะเฮิร์ตซ ได้นำเงินประมูลคลื่นความถี่งวดแรก จำนวน 1,912,399,111.02 บาท พร้อมนำหลักประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจำนวน 17,211,591,999.14 บาท มาชำระและรับใบอนุญาตจากสำนักงานสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ การชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ แบ่งการชำระออกเป็น 7 งวด งวดแรกที่ชำระในวันนี้จำนวน 10% ของเงินที่ชนะการประมูลสูงสุดที่บริษัทฯ ประมูลได้ งวดที่ 2-7 (ปีที่ 5-10) ชำระงวดละ 15%  โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุม 50% ของประชากรใน Smart city ภายใน 4 ปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 72