อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

 "สุวิทย์"เผยไทยผลิตชุดตรวจโควิด-19 สำเร็จถูกลงหลายเท่า

“สุวิทย์  ”รมว.การอุดมฯ เผยทีมวิจัยไทยสามารถผลิตชุดตรวจโควิด – 19 สำเร็จ เตรียมผลิตและส่งมอบ 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน ชี้ทำให้ต้นทุนชุดตรวจลดลงเหลือแค่1 พันจากเดิมราคาประมาณ 4 พันบาท อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า  จากการสนับสนุนงานวิจัยเร่งด่วนเกี่ยวกับโควิด – 19   โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอว. ทำให้ขณะนี้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทสยามไบโอไซน์ สามารถผลิตชุดตรวจโควิด-19 ได้สำเร็จ  ผ่านการทดสอบมาตรฐานของอย. และพร้อมผลิตเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโรคโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น  

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้เหลือเพียง 1,000 บาท จากเดิมที่มีราคาประมาณ 4,000 บาท    และคาดว่าจะ เริ่มการผลิตและทะยอยส่งมอบได้ทั้งหมด 1 ล้านชิ้น ภายใน 6 เดือน
 
ดร.สุวิทย์  กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการการบริหารจัดการดูแลนิสิต​นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีการเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากระบบปกติเป็นระบบออนไลน์และให้ปิดมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันที่ 1 เม.ย.นี้  และให้ปรับเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ การฝึกงาน งดกิจกรรมเพื่อลดการสัมผัสเชื้อ รวมถึงมีมาตรการให้บุคลากรของ อว.ทำงานที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุดอีกด้วย  

ส่วนการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ในสังกัดได้มีการสั่งการให้เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประสานงานกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลไปจนถึงการรักษา แผนการส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การลดผู้ป่วยที่สามารถรอการรักษา  การเตรียมหอผู้ป่วย การเตรียมไอซียู(ICU) เครื่องช่วยหายใจ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และห้องแยกพิเศษ พร้อมเตรียมการรองรับกรณีเกิดการระบาดในวงกว้าง เตรียมพื้นที่รองรับเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เช่น โรงยิม และหอประชุมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63