อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

อว.จับมือไมโครซอฟท์เปิดโปรแกรมสอนออนไลน์ฟรี

กระทรวง อว. ร่วมกับไมโครซอฟท์  เปิดให้มหาวิทยาลัย150 แห่งทั่วประเทศใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีมในการเรียนการสอนออนไลน์ พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 19.19 น.


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทรวง อว. ได้วางมาตรการดูแลนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 100% เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษานั้น 

ล่าสุด กระทรวง อว. ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)  เปิดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม(Microsoft Teams)   ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้  โดยจะมีทีมเจ้าหน้าที่จากไมโครซอฟท์  เข้าไปอบรมการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ทีมให้กับทุกมหาวิทยาลัย 

รวมถึงจะดูแลในส่วนของนิสิต นักศึกษา ที่มีปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน มหาวิทยาลัยทั้ง 150 แห่ง และนิสิต นักศึกษาราว 2 ล้านคน จะสามารถทำการเรียน การสอนผ่านออนไลน์ได้สมบูรณ์ 100%

ทั้งนี้โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม กับบริการไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เอ 1 (Microsoft Office 365 A1) จะช่วยรองรับการใช้งานบนระบบคลาวด์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้ง 150 แห่ง รวมถึงนิสิต นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวในการเรียนการสอนออนไลน์

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์  และจะกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณสมบัติมากกว่าระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีโอทั่วไป เช่น One Note Class Notebooks สมุดบันทึกรายวิชา

สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Microsoft Whiteboard กระดานดิจิทัลที่ใช้วาดเขียนพร้อมกันได้หลายคน Student Analytics ระบบวิเคราะห์การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้วัดระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนิสิต-นักศึกษาแบบเรียลไทม์

พร้อมวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่อไป รองรับระบบการบ้านและการให้คะแนนในทุกขั้นตอน ทั้งยังเปิดให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคะแนนจากการสอบและชิ้นงานต่าง ๆ ที่ส่งไปได้  และรองรับการเปิดห้องสนทนาประจำกลุ่ม สำหรับการแบ่งกลุ่มทำงานในวิชานั้น ๆ  ด้าน ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ  ประธานกรรมการบริหารส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวง อว. กล่าวว่า ในวิกฤติย่อมมีโอกาส โครงการนี้ที่ไมโครซอฟท์ร่วมกับมหาวิทยาลัยจะเป็นการยกระดับอาจารย์จำนวน 6 หมื่นคนทั่วประเทศในการสอนออนไลน์ ทุกมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านออนไลน์  ซึ่งในเบื้องต้น 1 เดือนนี้จะเริ่มสอนนักศึกษา 2 ล้านคนก่อน และจากศักยภาพตรงนี้จะสามารถขยายไปสอนไปยังโครงการ Non degree ของกระทรวง อว. เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนทำงาน 38 ล้านคน
               
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50