อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

สตาร์ทอัพทำเพจ"เป็ดไทยสู้ภัย"ให้ความรู้-คัดกรองโควิด-19

เริ่มแล้ว !! คนสตาร์ทอัพรวมใจจัดทำเพจ“เป็ดไทยสู้ภัย” หวังนำนวัตกรรมสร้างความรู้และคัดกรองต้านภัย COVID-19 พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 19.56 น.


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO)ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)  และปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงประเทศไทย ทำให้ทุกคนต่างตระหนักถึงการเฝ้าระวัง การคัดกรองโรคและการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะนี้  

กลุ่มสตาร์ทอัพไทย จึงรวมตัวกันในนามของสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) และได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ( เอ็นไอเอ)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผ่าน Facebook page ในชื่อ  “เป็ดไทยสู้ภัย” และ Twitter ชื่อแอคเคาท์  @Pedthaisuphai

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสังคม ทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ช่วยลดภาระการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

โดยมีขอบเขตและแนวทางการปฎิบัติภารกิจร่วมกัน ดังนี้ 1. นำเทคโนโลยีมาร่วมตรวจสอบข่าวเท็จ (Fake news) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อการปฏิบัติตัวและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีสติ ผ่านแอคเคาท์ Facebook page ‘เป็ดไทยสู้ภัย’ และ Twitter @Pedthaisuphai

2. ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ด้วย “ระบบคัดกรองผู้ป่วย”  ผ่านแบบฟอร์ม “การประเมินความเสี่ยงติดไวรัส COVID-19”  โดยประชาชนสามารถเข้าไปทำแบบประเมินอาการขั้นต้นด้วยตนเอง ซึ่งผลการประเมิน จะแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะมีทีมแพทย์อาสาจากสตาร์ทอัพด้าน Health Tech เข้ามาร่วมคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า”Teleconsult” ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่างการเดินทาง ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่สำคัญบริการนี้จะช่วยให้แพทย์และพยาบาลได้มุ่งรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเต็มกำลัง

3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Logistic และบริการทางด้าน Healthcare มาร่วมแก้ปัญหาการเดินทาง ด้วยระบบจัด-ส่งยารักษาโรค รวมไปถึงการจัดส่งอาหารและของใช้จำเป็นในระหว่างการกักกันที่บ้านด้วยตัวเองเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการและ4. นำเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพเข้ามาร่วมติดตามผลการรักษาและหาแนวทางช่วยเหลือในขั้นต่อไปทั้งนี้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น  ทางทีมงานได้เริ่มดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 2 คือ 1. เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลจิตอาสา  โดยเปิดโอกาสให้แพทย์และพยาบาลที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม สามารถเข้ามาให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Teleconsult) เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 โดยแพทย์และพยาบาลที่สนใจจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยลงทะเบียนได้ ที่  https://covid19.thaitechstartup.org/

2. ระบบคัดกรองผู้ป่วย  ผ่านแบบฟอร์ม “การประเมินความเสี่ยงติดไวรัส COVID-19”  ซึ่งเป็นแบบประเมินอาการขั้นต้นด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบว่าเราอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดไวรัส COVID-19 หรือไม่ โดยผลการประเมินจะแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ

โดยผลลัพธ์ในทุกระดับจะได้รับคำแนะนำและการหาทางออกให้ในทุกระดับความเสี่ยง ซึ่งเบื้องต้นจะมีทีมแพทย์และพยาบาลจิตอาสามาร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความเสี่ยง ผ่านระดับ Teleconsult หากมีอาการเข้าข่าย สามารถสำรวจตัวเองผ่านแบบสำรวจนี้  https://bit.ly/2U9NBLY

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่อัพเดททุกวัน ผ่านช่องทาง Facebook https://web.facebook.com/pedthaisupai
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52