อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

สดร.ปิดอุทยานดาราศาสตร์ฯ และหอดูดาวภูมิภาค

สดร. ปิดให้บริการชั่วคราวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  และหอดูดาวภูมิภาคอีก 3 แห่ง รวมถึงงดกิจกรรมดูดาวทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่  20 - 31 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.13 น.


เมื่อวันที่  19 มีนาคม ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ) หรือสดร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มการแพร่กระจายมากขึ้น

สดร. มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ และดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึง “ปิดให้บริการชั่วคราว”  นิทรรศการดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดูดาว (Public Night)  ในพื้นที่บริการประชาชน  ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา  

 3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต. วังเย็น อ. แปลงยาว ฉะเชิงเทรา และ 4. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต. เขารูปช้าง อ. เมือง สงขลา  ตั้งแต่ วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้จะประเมินสถานการณ์ และจะประกาศเปิดให้บริการในโอกาสต่อไป สำหรับกิจกรรมดาราศาสตร์ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สดร. ได้ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย   และระหว่างปิดให้บริการ สดร. จะดำเนินการทำความสะอาดใหญ่ในทุกพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในท้องฟ้าจำลอง ทำความสะอาดอุปกรณ์ ชุดนิทรรศการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่ง  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72