อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ไปรษณีย์ฯเร่งระบายผลไม้ ช่วยเกษตรกรสู้พิษโควิด-19 

ไปรษณีย์ไทย เร่งแผนระบายผลไม้ ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 “ช่วยขนช่วยขาย” ผ่านออนไลน์ พร้อมส่งตรงของดีจากสวนถึงหน้าบ้าน อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.45 น.


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากการคาดการณ์เกี่ยวกับผลไม้ไทยในช่วงฤดูร้อนของปี 2563 ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากและอาจตกอยู่ในสภาวะล้นตลาด รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศคู่ค้า

อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีส่งผลกระทบด้านการส่งออก เนื่องจากประเทศเหล่านี้ลดปริมาณการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและลดการเดินทางท่องเที่ยวมาบริโภคผลไม้ในไทย ไปรษณีย์ไทยจึงได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนซื้อผลไม้ออนไลน์ หลีกเลี่ยงการออกไปหาซื้อผลไม้นอกบ้าน ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

พร้อมมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นของเกษตรกร จึงได้มีมาตรการในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรให้มีรายได้จากการค้าขาย โดยช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขทั้งนี้ เบื้องต้นมีแนวทาง คือ 1. ช่วยขน จากสวนสู่ออนไลน์ โดยไปรษณีย์ไทยใช้ศักยภาพการขนส่งและการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์รวบรวมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในการเป็นช่องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดโปรโมชันสินค้าผลไม้คุณภาพผ่าน Thailandpostmart.com เกษตรกรสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่

เพื่อนำสินค้าขึ้นเป็นสินค้าแนะนำ บนหน้าแรกของเว็บไซต์ และยังรวบรวมหมวดสินค้าอื่นๆ อาทิ อร่อยทั่วไทย ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในช่วงภาวะวิกฤตนี้

2.  ช่วยขาย สร้างรายได้ให้เกษตรกร จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ และพ่อค้าคนกลางในภูมิภาคต่างๆ ใช้ศักยภาพด้านขนส่ง/โลจิสติกส์และการเป็นมาร์เก็ตเพลสของ “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” เป็นสื่อกลางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ด้วยการรับขนส่งผลผลิตจากสวนของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย อาทิ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (Thailandpostmart.com) และที่ทำการไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ คาดปี 2563 จะสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้กว่า 1,000 ตัน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท 

3. ช่วยส่งต่อ ผลผลิตจากสวนถึงรั้วบ้าน จุดแข็งสำคัญของไปรษณีย์ไทยคือโครงข่ายการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ จากสวนของเกษตรกร ส่งตรงไปยังผู้บริโภคด้วยระบบของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในมาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตคุณภาพดีจากแหล่งผลิต ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชนได้ที่ www.thailandpostmart.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 42