อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

วช.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว 

วช.เผยผลการศึกษาพบวันที่24 มีนาคม 63)  อาเซียนพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศแล้ว และมี6 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย  โดยสถานการณ์โรคโควิด-19ในไทยตามหลังมาเลเซียประมาณ  4-5 วัน   อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 17.59 น.

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ศาสตราจารย์  นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาโดย วช. ว่า ขณะนี้ (24 มีนาคม 2563) ได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว  

โดยล่าสุดเพิ่งมีรายงานการติดเชื้อจากเมียนมาร์และลาว  ส่วนในประเทศอื่นๆ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบในประเทศมาเลเซียมากที่สุด  จำนวน 1,518 ราย รองลงมาคือประเทศไทย (827 ราย), อินโดนีเซีย (686), สิงคโปร์ (509), ฟิลิปปินส์ (501), และเวียดนาม (123) ตามลำดับ  ส่วนประเทศลาวและเมียนมาร์ เพิ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อประเทศละ 2 รายทั้งนี้มี 6 ประเทศอาเซียน ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนแล้ว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแตกต่างกันเป็นสองกลุ่ม คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  มีลักษณะของเส้นกราฟที่มีความชันคล้ายคลึงกัน จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ  ส่วนเวียดนามเพิ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 100 คนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งยังต้องติดตามต่อไป

อย่างไรก็ดีตอนนี้สถานการณ์ของของโรคโควิด-19 ในอาเซียนยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสถานการณ์ของประเทศไทยตามหลังมาเลเซียประมาณ  4-5  วัน  และเร็วกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 2-3 วัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47