อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"ฐากร" เผย รพ.รัฐ ยื่นขอเงินสนับสนุนกว่า 4,000 ลบ.

"ฐากร"เผย รพ.-สถาบันทางการแพทย์ ยื่นขอเงินจากกสทช.กว่า 4,000 ล้านบาท เกินวงเงินที่บอร์ด กสทช.อนุมัติ ย้ำ จะพิจารณาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับโควิด-19 เท่านั้น พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ตามที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 อนุมัติกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ขอรับการสนับสนุนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยเปิดให้ขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 เป็นต้นไป พบว่า มีโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ขอรับการสนับสนุนแล้วกว่า 130 แห่ง วงเงินรวม 3,000-4,000 ล้านบาท โดยสำนักงานกสทช.จะพิจารณาวงเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม และเท่าที่จำเป็น เช่น ขอวงเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงระบบไม่ให้ประชาชนต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือปรับปรุงระบบเพื่อทำการรักษาทางไกลบนโครงข่าย 4G, 5G เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากขอรับการสนับสนุนในเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะไม่ผ่านการพิจารณา โดยสำนักงานกสทช. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พิจารณา เพื่อสรุปภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจึงจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนให้แต่โรงพยาบาลต่อไป

"วงเงินงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นการเกลี่ยเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. รวมกับเงินกทปส. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ส่วนราชการ และทุกหน่วยงานของรัฐ ปรับแผนงบประมาณของตัวเอง เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น'
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47