อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

กสทช.จ่ายเงินหนุนรพ.สู้โควิด-19 งวดแรกกว่า 344 ลบ.

กสทช. อนุมัติเงินหนุนรพ.รัฐ สู้โควิด-19 งวดแรก 41 รพ. วงเงิน 344.647 ล้านบาท พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนเพิ่มจากเดิม 1,000 ล้าน เป็น 1,294.98 ล้านบาท พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.32 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังประชุมบอร์ดกสทช.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 รอบแรก 41 แห่ง วงเงิน 344.647 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนกทปส.12 แห่ง 255.999 ล้านบาท และเงินกสทช. 29 แห่ง วงเงิน 88.648 ล้านบาท 

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐในการต่อสู้โควิด-19 ทั้งเงินกองทุน กทปส. และเงินที่สำนักงาน กสทช. ปรับลดงบประมาณลง เดิมเป็นกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ กสทช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็น 1,294.98 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยอดการขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 273 แห่ง กรอบวงเงิน 1,972 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐจำนวน 41 แห่ง อาทิ 1. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 19.150 ล้านบาท 2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 19.726 ล้านบาท 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 35.382 ล้านบาท 4. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 27.330 ล้านบาท

5. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 24.030 ล้านบาท 6. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 18.144 ล้านบาท 7. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 18.302 ล้านบาท

8. โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 19.550 ล้านบาท 9. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 16.790 ล้านบาท 10. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19.160 ล้านบาท 11. โรงพยาบาลระยอง 18.533 ล้านบาท 12. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 19.900 ล้านบาท 13.โรงพยาบาลบึงกาฬ 5.935 ล้านบาท

14.โรงพยาบาลปทุมธานีวง 13.98 ล้านบาท 15.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม 1.64 ล้านบาท 16.โรงพยาบาลสุโขทัย 1.3 ล้านบาท 17.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 9.635 ล้านบาท 18.โรงพยาบาลบางสะพาน 5 ล้านบาท 19.โรงพยาบาลโพนพิสัย 5.565 ล้านบาท 20.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ วงเงิน 8.238 ล้านบาท 

21.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 4.872 ล้านบาท 22.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  9.4 ล้านบาท 23.โรงพยาบาลพนัสนิคม 0.751 ล้านบาท 24.โรงพยาบาลเนินมะปราง  4.105 ล้านบาท 25.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 0.736 ล้านบาท 26.โรงพยาบาลบ้านนาเดิม 0.396 ล้านบาท 27.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 1.040 ล้านบาท

28.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 0.058 ล้านบาท 29.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ 0.467 ล้านบาท 30.โรงพยาบาลสุขสำราญ 4.048 ล้านบาท 31.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก 1.072 ล้านบาท 32.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด 1.072 ล้านบาท 33.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ 1.072 ล้านบาท 

34.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์ 1.072 ล้านบาท 35.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง 1.072 ล้านบาท 36.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช 1.072 ล้านบาท 37.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน 1.072 ล้านบาท

38.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต 1.072 ล้านบาท 39.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ 1.072 ล้านบาท 40.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 1.139 ล้านบาท และ 41.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม 0.694 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเข้ามาในส่วนที่เหลือ สำนักงาน กสทช. จะรีบพิจารณาและนำเสนอ กสทช. ในการประชุม กสทช. ในสัปดาห์หน้า เพื่อที่จะมีการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนกรอบวงเงินเพื่อสู้โควิด-19 ให้กับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐเป็นเรื่องเร่งด่วนไปเรื่อยๆ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47