อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อว.ร่วมมือเอกชนเร่งพัฒนาชุดป้องกันการติดเชื้อ

อว.ร่วมกับบีโอไอและเดลต้า  พัฒนาระบบพัดลมสำหรับชุดปลอดเชื้อ  พร้อมส่งต่อทีมวิจัยนำไปผลิตชุดปลอดเชื้อและหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป   พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่  9 เม.ย.ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย  นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มร.แจ็คกี้ ชาง (Jackie Chang) ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงความร่วมมือในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19   

ทั้งนี้ บ.เดลต้าและ บีโอไอ ได้มอบระบบพัดลมปลอดเชื้อ จำนวน 10,500 เครื่อง ให้กับกระทรวงอว.  เพื่อส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย  เพื่อดำเนินการนำไปประกอบการผลิตชุดปลอดเชื้อและหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวกให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปดร.สุวิทย์  กล่าวว่า กระทรวง อว. มีนโยบายเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนโยบายสำคัญคือการสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ 

โดยได้มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของประเทศที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เช่น การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์ ชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรการแพทย์ (Personal Protective Equipment หรือ PPE)

เช่น หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety cover all) เครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/Respirators) ระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม

ซึ่งล่าสุดทีมวิจัยและนวัตกรรมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของบีโอไอ ได้พัฒนา “ระบบพัดลมปลอดเชื้อคุณภาพสูง”  (DC Fan) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของชุดปลอดเชื้อความดันบวกและหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Powered Air-Purifying Respirators หรือ PAPR) 

ที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศเพื่อเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาดแล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวกที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องใช้

 

 “ผลงานนี้ ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อคนไทย  เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างอุปกรณ์ที่ถือเป็นเครื่องมือหลักของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้หน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวกพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) นี้จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย”   ดร.สุวิทย์  กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น