อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ปณท ร่วมส่งต่อเต็นท์ให้รพ.-เรือนจำลดเสี่ยงโควิด–19

ไปรษณีย์ไทย ผนึก อิเกีย ส่งต่อเต็นท์กว่า 50 หลัง ให้เรือนจำ-โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ใช้คัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.13 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ผนึกความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และอิเกีย ประเทศไทย ในการจัดส่งเต็นท์ (Shelter) จำนวน 24 หลัง ให้กับโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลเลิดสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้จัดส่งเต็นท์อีก 26 หลัง ให้กับเรือนจำภายใต้สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศ อาทิ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำจังหวัดนครนายก เป็นต้น โดยเต็นท์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท  อิเกีย ประเทศโปแลนด์ เพื่อใช้ในการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ในการตรวจหาและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ขยายเวลาโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการส่งส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 80