อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กสทช.ใช้ 5G หนุนกรมท่าอากาศยานสู่สนามบินอัจฉริยะ

กสทช.จับมือกรมท่าอากาศยาน ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 16.17 น.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5จี กรมท่าอากาศยาน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคบริการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบินซึ่งถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยนำเทคโนโลยี 5จี

ซึ่งเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนำมาช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทยให้เกิดความสะดวกสบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) โดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5จี และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือนี้ 

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ด้วยเทคโนโลยี 5จี จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะดำเนินการป้องกันและท้างานในเชิงรุกสำหรับการกระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางของประซาชนและนักท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถรายงานควบคุมป้องกันรักษาติดตามได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี 5จี โดยจะนำร่องที่สนามบินกระบี่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนหน้า

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64