อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

กสทช.-หัวเว่ย ส่งรถไร้คนขับขนเวชภัณฑ์หนุนรพ.ศิริราช

กสทช.จับมือรพ.ศิริราช-หัวเว่ย นำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับขนยาและเวชภัณฑ์ ลดการสัมผัส หวังชูเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.33 น.


เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลศิริราช นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ “โครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G” 

โดยนำร่องใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทยฟรี เพื่อให้โรงพยาบาลนำมาใช้ในการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดการสัมผัส และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากหัวเว่ย ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะนำไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่น และโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศต่อไปทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกมาใช้ในการขับเคลื่อนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามาแทนมนุษย์ในการส่งของถึงมือผู้รับได้ โดยสามารถวิ่งในเส้นทางที่ซับซ้อนภายในบริเวณโรงพยาบาล มีความปลอดภัยในการใช้งาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับและผู้ส่ง ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

เป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถบริหารจัดสรรบุคลากรและเวลาเพื่อตรวจรักษา ดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น และต่อไปจะมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้บริการแพทย์ทางไกลใช้ 5G เชื่อมโยงการให้บริการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนำร่อง 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำ

โดยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มต้นที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในชนบท นักโทษในเรือนจำ ที่เข้าถึงการรักษาได้ลำบากต้องใช้เวลาในการเดินทางมาพบแพทย์หากเป็นการรักษาแบบปกติ

“ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเพราะเราจัดให้มีการประมูล 5G สำเร็จ และเป็นผู้นำในการนำ 5G มาให้บริการเป็นลำดับต้นๆ ในอาเซียน สำนักงานฯ เล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบนี้ รวมถึงความสำคัญในการนำ5G มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และกระบวนการผลิตต่างๆ มากขึ้น”

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล และมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม รถอัจฉริยะไร้คนขับโดยเทคโนโลยี 5G จะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์กลางของโรงพยาบาล

โดยช่วงเริ่มต้นจะใช้ในการขนส่งยา เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในงานด้านการขนส่ง ซึ่งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับบริการทางการแพทย์ไทยได้ในระยะยาว คาดจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการทดลองใช้และนำผลการทดลองมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์ด้านอื่นๆ ต่อไป

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย กล่าวว่า รถอัจฉริยะไร้คนขับดังกล่าว มีกล้อง 4 ตัว สำหรับดูเส้นทางและมีเซ็นเซอร์เพื่อไม่ให้ชนสิ่งกีดขวาวงในระยะ 2-3 เมตร ได้อย่างแม่นยำ สามารถรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 85