อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อพวช.ปรับรูปแบบคาราวานวิทย์รับ New Normal

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมเดินหน้าจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทยทุกภูมิภาค ในรูปแบบ New Normal  ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2563 จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.44 น.


ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นตามลำดับ อพวช. จึงตัดสินใจเดินหน้าจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.  เพื่อให้บริการเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลาง

เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน   โดย อพวช. ยังคงคำนึงถึงมาตรการเข้าชมแบบ New Normal จึงจะเปิดให้จองเข้าชมล่วงหน้าเพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าชม พร้อมจัดรอบหมุนเวียนตามฐานกิจกรรม เพื่อคงรักษาระยะห่างในการเข้าชมและเล่นกิจกรรมทั้งนี้คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่  ใช้พื้นที่เต็มหอประชุม และห้องจัดกิจกรรมโดยรอบพื้นที่   โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น  นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด Science For Fun นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส ที่ผู้เล่นจะสามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เรื่องกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนอง และการมองเห็น แสงสีเสียง และการแก้ปัญหาจำนวนกว่า 60 ชิ้น  เกมส์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้ผู้เล่นได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมส์และการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว 

 กิจกรรม Maker Space ชุด Mars Lander Mission (ภารกิจพิชิตดาวอังคาร) พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ โดยใช้ทักษะการประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา  กิจกรรมดาราศาสตร์  และ นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ แนะนำอาชีพวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนกลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รู้จักอาชีพที่เป็นฐานต่อยอดไปยังพื้นฐานวิชาชีพที่หลากหลาย ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสาขาที่เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการก้าวสู่อนาคต  

สำหรับคาราวานวิทยาศาสตร์ดังกล่่าว จะเริ่มออกเดินทางจัดกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563  ประเดิมที่แรก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่  21 - 24 กรกฎาคม /โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม / โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม

/โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม / โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 18 -21 สิงหาคม / โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม / โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน / โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน / โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2563
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น