อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

กสทช. อนุมัติงบ 132 ล้านบาท หนุนรพ.รัฐ 77 แห่ง สู้โควิด-19

กสทช. อนุมัติงบ 132.498 ล้านบาท สนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐอีก 77 แห่ง สู้โควิด-19 พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.33 น.


เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้อนุมัติเงิน 132.498 ล้านบาท สนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ 77 แห่ง ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ซึ่งก่อนหน้านี้ กสทช.ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ จำนวน 1,294.979 ล้านบาท รวมตลอดระยะเวลาที่ กสทช. เปิดยื่นขอรับการสนับสนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.–30 มิ.ย.2563 กสทช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 307 แห่ง วงเงินรวม 1,097.631 ล้านบาท

“เงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐนี้ กสทช. ใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ที่ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มาใช้สนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนคนไทยผ่านวิกฤตโควิด–19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%