อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

สจล.ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจให้9รพ.ในจ.สระแก้ว

สจล. ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilators   ผลงานทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์   ให้กับโรงพยาบาล9แห่งในจังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 19.59 น.

นายแพทย์อนวัช  เสริมสวรรค์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือ สจล.  เปิดเผยว่า เนื่องจากการติดเชื้อที่รุนแรงของเชื้อไวรัสโควิดทำให้เกิดอาการสำคัญ คือ  ปอดอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยรายที่มีการหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องช่วยหายใจพยุงการทำงานของปอด  เพื่อรอผลการรักษาให้สภาพปอดกลับมาทำงานได้เอง  แต่ด้วยเหตุที่มีการระบาดทั่วโลก ประกอบกับเครื่องช่วยหายใจต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงกว่า 3 แสนบาทขึ้นไป ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งมีเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะไม่มีเครื่องช่วยหายใจได้   เนื่องจากผู้ป่วยการหายใจล้มเหลวจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์  โดยระดับของเครื่องช่วยหายใจมีหลายคุณลักษณะ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย  มีการทำงานที่ไม่ซับซ้อน เครื่องช่วยหายใจสำหรับหอผู้ป่วยทั่วไปจะต้องมีความแม่นยำในการทำงานเชื่อถือได้  เช่น สามารถปริมาตรอากาศ แรงดัน มีความทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง และเครื่องช่วยหายใจสำหรับหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ซึ่งต้องการเครื่องที่มีการทำงานในหลายรูปแบบและใช้งานได้สำหรับผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้มีโรคที่ซับซ้อน เป็นต้น 

ทั้งนี้แม้จะยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง  เครื่องช่วยหายใจก็ยังคงเป็นที่ต้องการของการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องนำส่งผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาล จากห้องฉุกเฉินไปยังหออภิบาลผู้ป่วย จากหอผู้ป่วยไปยังห้องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ และการส่งต่อจากโรงพยาบาลไปยังสถานพยาบาลในระดับสูงกว่าเพื่อการรักษาเฉพาะโรค  ดังนั้น การมีเครื่องช่วยหายใจเพื่อการส่งต่อ  จะทำให้บุคลากรการแพทย์สามารถมุ่งความสนใจไปเพื่อการประเมินอาการผู้ป่วย และให้การรักษาที่จำเป็น โดยไม่ต้องพะวงกับการบีบลูกโป่งช่วยการหายใจ


คณะแพทยศาสตร์ สจล.  จึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilators สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น โดยเน้นการใช้งานง่าย สะดวก ต่อผู้ปฏิบัติงาน   โดยเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวเป็นการควบคุมปริมาตรคงที่  บีบอัดอากาศจากลูกโป่ง ซึ่งเป็นการออกแบบพื้นฐานจาก Massachusetts Institute of Technology เพื่อให้ได้มาตรฐานที่อ้างอิงได้  และมีความใกล้เคียงกับคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องช่วยหายใจสำหรับหอผู้ป่วย  โดยมีวิธีการทำงานหรือ mode การทำงานเป็น Continuous mandatory ventilation (CMV) คือสามารถตั้งปริมาตรอากาศที่ต้องการ 50-700 มล/ครั้ง (ระดับที่แม่นยำ)  อัตราการหายใจ 5-40 ครั้ง/นาที (ระดับที่แม่นยำ)  กระตุ้นการทำงานของเครื่องได้โดยการหายใจเข้าของผู้ป่วย  การปรับแรงดันอากาศขณะหายใจออกให้เป็นบวกเพื่อขยายถุงลมอย่างสม่ำเสมอ (positive end expiratory pressure หรือ PEEP) ปรับสัดส่วนการให้ออกซิเจนได้ 0.2-1.0  มีเซนเซอร์วัดแรงดันเพื่อป้องกันแรงดันลมที่เป็นอันตรายต่อปอด   พร้อมตัดการทำงานเมื่อแรงดันเกินที่กำหนด  วัดแรงดันที่น้อยเกินไปในการหายใจออก (PEEP sensor) มีแบตเตอรี่สำรองการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในราคาการผลิตเบื้องต้นประมาณ 5 หมื่นบาทเศษต่อเครื่อง

 

นายแพทย์อนวัช   กล่าวอีกว่า เนื่องจากมีผู้เชื่อมั่นและสนับสนุนบริจาคเงินมาเพื่อให้สจล.วิจัยและผลิตเครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวนเงินนับสิบล้านบาท   ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสจล. ได้มีนโยบายให้ ทีมวิจัยผลิตเครื่องช่วยหายใจ ดังกล่าวให้กับสถานบริการทางการแพทย์ที่ต้องการนำไปใช้ในเบื้องต้นและสามารถผลิตได้เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 100 เครื่องต่อเดือนหากจำเป็น  ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยส่งให้หน่วยงานที่แสดงความจำนงขอเข้ามาตามระดับความจำเป็นแล้ว  

ล่าสุด ผศ.ดร.สุธา  สุทธิเรืองวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  นายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์  ผู้บริหาร และคณาจารย์ จาก คณะแพทยศาสตร์  สจล. ได้เป็นเป็นตัวแทนสจล. ส่ง มอบเครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilators สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินต่างๆ  รวมไปถึงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์ และโรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายทรงยศ  เทียนทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมตัวแทนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 169