อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

"Telegram"ยอดพุ่ง1.6แสน ภาครัฐสั่งบล็อกหวั่นม็อบใช้

"กระทรวงดิจิทัลฯ" ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง "กสทช." แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต-ค่ายมือถือทุกราย ระงับการใช้แอพ "Telegram" เนื่องจากพบว่า มีกลุ่มเยาวชนใช้ติดต่อเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง ภายหลังพบว่ามียอดพุ่งสูงกว่า 1.6 แสนรายแล้ว จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.48 น.


เมื่อวันที่ 19 ต.ค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการ กสทช. เรื่องขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอพพลิเคชั่น เทเลแกรม (Telegram) ความว่า

ด้วยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้มีคำสั่งที่ 11/2563 เรื่องระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการแจ้งให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอพพลิเคชั่นเทเลแกรม (Telegram) 

อย่างไรก็ตาม หลังที่มีการเผยแพร่หนังสือดังกล่าวออกไป ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม "เทเลแกรม" ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วกว่า 1.6 แสนคน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    30%
  • ไม่เห็นด้วย
    70%

บอกต่อ : 75