อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ความรู้จาก สำนักงาน กสทช. การเลือกใช้โคมไฟซาร์เซลล์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศให้ความรู้ต่อประชาชน ในการเลือก โคมไฟโซลาร์เซลล์ ที่มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยคลื่นความถี่ จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.17 น.


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศให้ความรู้ต่อประชาชน ในการเลือก โคมไฟโซลาร์เซลล์ ที่มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยคลื่นความถี่ ซึ่งประชาชนสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 แบบคือ

1.แบบคลื่นวิทยุ  Microwave Motion Sensor โดยมีความถี่ที่ใช้งานได้ คือ 2400-2500 MHz ที่มีเงื่อนไขกำลังส่งไม่เกิน 100 mW (e.i.r.p.)  ความถี่ 5725-5875 MHz 10.00-10.60 GHz 24.05-24.25 GHz และ 76.00-81.00 GHz ที่มีเงื่อนไขกำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 10 mW (e.i.r.p)

2.แบบอินฟราเรด Passive Infraed Sensorโดยสำนักงาน กสทช.กำชับว่า ประชาชนที่จะใช้โคมไฟโซลาร์เซลล์ ที่มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยคลื่นความถี่ อย่าลืมเลือกซื้อตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนด เพื่อให้การใช้งาน ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณทีวีดาวเทียม C-Band

ประชาชนที่สนใจในเรื่องดังกล่าวนี้สามารถสอบถามที่ Call Center 1200.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น